Posolstvo 248

12.11.2011 16:00

Posolstvo 248

12.11.2011 - 16:00 hod

— Váš okamih slávy pred Mojimi očami je vašim okamihom spásy —

 

Moja drahá milovaná dcéra, odlúčenie odo Mňa je bolestivé hlavne pre tých, ktorí Ma poznajú.

 

Ak už raz duše uzrú lásku, ktorú voči ním prechovávam, potom je pre nich bolestné niesť ťarchu odlúčenia. To je ešte markantnejšie keď duše, ktoré prehlasujú, že Ma milujú, sa po smrti kvôli hriechu ocitnú v plameňoch očistca.

 

Aj keď nakoniec všetky duše, ktoré sú v Očistci, idú do Neba, je pre ne bolesť odlúčenosti odo Mňa bolestivá a stiesňujúca.

 

Pretože mnohým dušiam, ktoré veria v Boha, už len zmienka o pekle spôsobuje v ich srdciach trýzeň. Následne aj tí, ktorí si uvedomujú, že ich duše potrebujú byť očistené v Očistci, taktiež pociťujú skľúčenosť, ktorá je ťažko pochopiteľná pre tých, ktorí sú dnes nažive.

 

Deti, váš čas na Zemi je tak dôležitý, pretože práve počas tohto obdobia by ste sa cez pôst a pokánie mali snažiť očistiť vaše duše. Využite tento čas, pokiaľ (ešte) môžete, na záchranu svojich duší. Aby ste toho dosiahli, musíte sa vždy snažiť o pokoru, čím si zabezpečíte, že sa stanete v Mojich očiach maličkými. Len malí (a pokorní – pozn. prekl.) sa môžu dostať cez úzke brány raja.

 

Preto uvítajte dar očistca, ktorý vám bude prezentovaný počas Varovania, kedy budete musieť byť očistení pokáním za vaše hriechy. Deti, nemusíte čakať na smrť, aby ste tvárou v tvár stáli tejto očiste. Je to vašim požehnaním deti, pretože na vašich dušiach nezostane žiadna škvrna hriechu. Potom môžete bezprostredne získať prístup do novej éry pokoja, o ktorej hovorím. To je tam, kde budú vzaté všetky Moje deti, ktoré budú počas Varovania hľadať odpustenie svojich hriechov.

 

Otvorte vaše srdcia a privítajte Ma, keď počas nadchádzajúceho Varovania prídem k vám, kedy Ma budete schopní objať. Dovoľte Mi, aby Som vás podržal a odpustil vám vaše hriechy, aby ste telom, mysľou a dušou boli konečne Moji a to s úplnou odovzdanosťou, ktorú od vás potrebujem.

 

Bude to váš okamih slávy pred Mojimi očami. Potom budete pripravení na ďalšiu fázu, keď budete schopní pripojiť sa k vašim bratom a sestrám v novom raji na zemi, ako bol tento na počiatku stvorený Bohom – Stvoriteľom všetkých vecí.

 

Tento sa stane vašim novým a právoplatným domovom na tisíc rokov. Očakávajte Môj príchod s láskou, nádejou a radosťou. Nie je sa čoho obávať. Radujte sa. Ešte raz prichádzam, aby Som vás zachránil od nepriateľa ľudstva. Tentokrát je jeho sila tak oslabená, že bude pre neho ťažké, aby polapil duše tých, ktorí Ma počas Varovania privítajú s otvorenou náručou.

 

Váš Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť