Posolstvo 249

13.11.2011 19:00

Posolstvo 249

13.11.2011 - 19:00 hod

— Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je teraz krátky —

 

Moja drahá milovaná dcéra, niekedy ťa Moje posolstvá mätú. Ale to je v poriadku. Nie je ľahké pochopiť Moje cesty a Božie plány, ktoré riadi Môj Večný Otec.

 

Myšlienkami buď upriamená na Mňa. Zameraj sa len na modlitbu a najmä na tie modlitby, ktoré pomôžu zachrániť zatvrdilých hriešnikov od pekelných plameňov.

 

Stráv toto obdobie v tichom rozjímaní a v jednoduchej modlitbe. To je všetko, na čo sa každé Moje dieťa potrebuje sústrediť. V príprave na Môj príchod sa musia zamerať na to, aby priviedli svoje rodiny a priateľov ku Mne.

 

Modlite, modlite, modlite sa Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu, aby ste zaistili spásu tým dušiam, ktoré sú tak napadnuté zlom, že ich jedinou spásou budú vaše modlitby.

 

Nesnažte sa vysvetliť tieto časy vašim deťom, pretože tomu nebudú rozumieť. U mnohých by to mohlo spôsobiť zbytočný strach.

 

Znovu hovorím všetkým Mojim drahým deťom – prichádzam, aby Som vás zachránil. Pamätajte na to. Keby Som teraz neprišiel, mohli by ste sa Mi vymknúť kvôli mocným silám zla, ktoré tak (veľmi) prevládajú vo vašom svete.

 

Ja Som vaša spása – váš únik od hrôz, ktorých ste svedkami vo vašom svete, spôsobených vplyvom Satana, kamkoľvek sa pozriete. Deti, musíte dôverovať Mojej láske k vám. Či neviete, že nedopustím, aby ste vy všetci aj naďalej museli znášať tieto nehanebnosti?

 

Pre vás všetkých, deti Moje, mám tento prísľub – ako Moje vyvolené deti sa budete tešiť z novej éry raja. Ale bude záležať na rozhodnutí každého muža, ženy a dieťaťa vo veku so schopnosťou úsudku, či chce spoločne zdieľať radosť tejto slávnej existencie.

 

Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je teraz krátky.

 

V chvále ospevujte Môjho večného Otca za slávu, ktorou On obdarí všetkých tých, ktorí príjmu Moju ruku milosrdenstva.

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť