Posolstvo 255

18.11.2011 21:00

Posolstvo 255

18.11.2011 - 21:00 hod

— Modlitebná kampaň pred Varovaním (2) "Modlitba za svetových vládcov" —

 

Moja drahá milovaná dcéra, dnes nalieham na Mojich nasledovníkov, aby ponúkli túto modlitbu na záchranu tých úbohých detí, ktoré sú sužované predstaviteľmi svojich vlastných krajín, ktorí sú zase pod diktátom celosvetových síl, ktoré nie sú od Boha.

 

"Môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, aby si ochraňoval Svoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom.

 

Prosím za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdciami mohli k Tebe obrátiť.

 

Prosím udeľ Svojim sužovaným deťom silu odolávať toľkému utrpeniu na odčinenie hriechov sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť