Posolstvo 260

22.11.2011 20:00

Posolstvo 260

22.11.2011 - 20:00 hod

Modliteb. kampaň p. Varovaním (7) "Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo"

 

Moja drahá milovaná dcéra, Môj príchod, aby Som ešte raz spasil ľudstvo predtým, ako príde deň Posledného súdu, je tak blízko. Moju radosť zatieňuje hlboká bolesť pre tie duše, ktoré odmietnu Moje milosrdenstvo.

 

Ty, Moja dcéra, musíš spolu s Mojou armádou milovaných detí kríža bojovať za záchranu týchto duší. Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť, aby ste vyprosili milosrdenstvo pre duše, ktoré sú v temnote.

 

"Ó, Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej temnote, že odmietnu svetlo Tvojho milosrdenstva.

 

Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť im a daj, aby boli vykúpení z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť.

 

Zaplav ich srdcia lúčmi Tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do Tvojho lona. Amen."

 

 

Váš milujúci Ježíš

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť