Posolstvo 262

24.11.2011 21:00

Posolstvo 262

24.11.2011 - 21:00 hod

— Svet sa navždy zmení —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, neboj sa času, v ktorom sa nachádzate a v ktorom sa nachádza celý svet.

 

Táto cesta počas tak krátkeho času bola pre teba, dcéra Moja, náročná.

 

Od začiatku si neochvejne nasledovala Moju Svätú vôľu, hoci si mala svoje pochybnosti. Nehľadiac na posmešky z istých kruhov – obzvlášť z tých, ktoré prehlasujú, že sú Mojimi svätými učeníkmi ako aj Mojej milovanej Matky – nikdy si nezaváhala v odovzdávaní Môjho svätého slova svetu. Nevšímaj si všetku túto bolesť, pretože teraz sa už pominula.

 

Teraz, keď prichádzam vo Svojom nesmiernom milosrdenstve, všetky Moje deti, ktoré majú skutočnú vieru, padnú (na kolená) v pokornom vzdávaní Mi vďaky, aby Ma privítali a prijali Moje milosrdenstvo. Pravda bude teraz zjavená.

 

Povstaňte všetci a radostne očakávajte Môj príchod.

 

Svet sa navždy zmení.

 

Pamätajte si, že sa tak deje vďaka Mojej hlbokej láske ku vám všetkým – nevynímajúc ani tých, ktorí sa vysmievajú Môjmu svätému slovu alebo Ma odmietajú – pretože prichádzam, aby Som vás ešte raz zachránil.

 

Váš Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť