Posolstvo 263

27.11.2011 15:30

Posolstvo 263

27.11.2011 - 15:30 hod

— Nezjavím žiadne dátumy —

 

Moja drahá milovaná dcéra, musíš zachovať pokoj a rozvahu a mať plnú dôveru vo Mňa.

 

Čas Varovania je už takmer tu a musíte zachovať pokoj. Modli sa dcéra Moja, aby skrze Môj dar mohlo byť spasené celé ľudstvo.

 

Prosím, aby ste nevyjadrovali žiadne domnienky ohľadne dátumov, pretože Som vám už viackrát povedal, že nezjavím žiadne dátumy.

 

Neprináleží vám to vedieť. Buďte trpezliví. Čas Veľkého Varovania bude stanovený podľa Mojej Svätej Vôle.

 

Vložte všetku vašu dôveru do Mňa a prenechajte všetko Mne.

 

Váš milovaný Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť