Posolstvo 265

28.11.2011 20:30

Posolstvo 265

28.11.2011 - 20:30 hod

— Modlitebná kampaň pred Varovaním (9) "Ponúknuť utrpenie ako dar" —

 

"Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene akceptoval(a) urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo.

 

Nauč ma, aby som pochopil(a), ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

 

Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal(a) tieto skúšky a aby som Ti ich mohol(a) ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen."

 

 

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť