Posolstvo 266

29.11.2011 15:35

Posolstvo 266

29.11.2011 - 15:35 hod

— Modlitebná kampaň pred Varovaním (10) "Niesť plameň tvojej lásky" —

 

"Pomôž nám drahý Ježišu, aby sme v Tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň Tvojej lásky všetkými národmi.

 

Daj nám, Tvojim deťom, silu, aby sme vydržali zlo, ktorému budeme čeliť zo strany všetkých tých, ktorí nemajú skutočnú vieru v Tvoje milosrdenstvo. Amen."

 

 

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť