Posolstvo 268

30.11.2011 15:30

Posolstvo 268

30.11.2011 - 15:30 hod

— Ochránim vás od hrôz vášho sveta —

 

Moja drahá milovaná dcéra, tí, ktorí sa tak snažia, aby Mi preukazovali svoju lásku, veľmi často vo svojich dušiach nachádzajú beznádej, ktorá ich zanecháva s pocitom prázdna bez (prítomnosti) Mojej lásky. Môže to byť natoľko neočakávané, že to môže priviesť dušu do stavu takej osamelosti, až sa je zdá, že sa už nikdy nespamätá z pocitov bezmocnosti a nedostatku viery.

 

Nebojte sa, deti. Opustenosť je niečo, čo budete pociťovať, keď sa ocitnete blízko Mňa. Keď Som bol na zemi, pociťoval Som tú istú opustenosť od Môjho milovaného Otca. Cítil Som sa stratený a osamelý, keď Som sa mnohokrát snažil s ním komunikovať. Je to tvrdá skúška, ktorú budete znášať, ak skutočne veríte v Boha. Je to Satanov spôsob, ako vás zviesť z cesty, keď dúfa, že sa po nejakom čase vzdáte toho, aby ste ma hľadali a že opäť upadnete do svetských záležitostí, ktoré vás síce nadchnú ale neuspokoja.

 

Neviete, že modlitba tomuto zabráni? Neuvedomujete si, že Ja to dovolím pre vaše vlastné dobro a ako súčasť vašej výuky na dosiahnutie duchovnej sily, ktorá sa dá získať len cez túto opustenosť?

 

Je pre vás ťažké, deti, aby ste chápali cesty Môjho Otca. Jednoducho majte vo Mňa, vášho Ježiša, dôveru a volajte Ma, aby Som vám dal milosti, ktoré potrebujete k boju po Mojom boku na záchranu vašich bratov a sestier. Títo musia byť zachránení od zlovestných plánov, ktoré vo vašom svete kujú tie sily, ktoré sa snažia prostredníctvom základných vecí, potrebných na vaše prežitie, získať nad vami kontrolu.

 

Nezabúdajte deti – nachádzam sa tak blízko všetkých Mojich nasledovníkov, že až sa Varovanie uskutoční, tak Moja armáda ihneď vystúpi, aby sa stala mocným protivníkom Satana.

 

Deti, nikdy vás nesmie opustiť nádej. Ochránim vás od hrôz vášho sveta, ktorý sa nachádza v totálnom chaose, spôsobenom nedostatkom viery v Môjho Večného Otca.

 

Toto všetko sa zmení, keď svet uvidí dôkaz, ktorý potrebuje nato, aby uznal existenciu Boha Otca.

 

Váš Ježiš – Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť