Posolstvo 271

01.12.2011 23:00

Posolstvo 271

01.12.2011 - 23:00 hod

Panna Mária: "Trest príde"

 

Dieťa moje, môj smútok kvôli zlobe, ktorá je vo svete tak očividná, mi láme moje srdce keď vidím, ako sa tieto stratené duše hlbšie vnárajú do priepasti temnoty, z ktorej niet návratu.

 

Satan sa teraz nad mojimi deťmi uškľabuje, keď rýchlo kradne duše tých, ktorí nemajú vo svojich srdciach lásku k Bohu. Je to desivé, dieťa moje, že práve tieto duše nemajú poňatia, čomu budú po smrti čeliť.

 

Moje slzy smútku tečú v neprestajnom prúde žiaľu, keď sa dívam na číre muky a utrpenie, ktoré môj Syn práve teraz podstupuje.

 

Trestajúca ruka môjho Nebeského Otca je pripravená, aby teraz dopadla v istých častiach sveta. Tie národy, ktoré plánujú strašné ukrutnosti, aby zničili iné národy, budú prísne potrestané. Už nemôžem zadržať ruku môjho Otca, tak nesmierny je Jeho hnev.

 

Modlite sa za tých, ktorí budú čeliť tomuto prísnemu trestu. Modlite sa za ich duše. Ich činy musia byť zastavené, lebo inak vyhladia životy miliónov mojich úbohých detí. Ich diabolské činy sa nesmú dovoliť, pretože ich cieľom je spustošenie tých národov, ktoré považujú za svojich nepriateľov.

 

Modlite, modlite, modlite sa ešte pred trestom, aby sa zmiernilo utrpenie nevinných.

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná bolesti

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť