Posolstvo 272

02.12.2011 22:35

Posolstvo 272

02.12.2011 - 22:35 hod

– Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky rasy, farby pleti a náboženstvá –

 

Moja drahá dcéra, zostaň silná a mysli na dobrú správu, ktorá znamená, že Moje milosrdenstvo privedie väčšinu Mojich drahých detí späť do lona Môjho Svätého Srdca.

 

Tie úbohé nešťastné duše, ktoré svoje životy zapredali zlu, potrebujú vaše utrpenie, aby mohli byť zachránené. A hoci je mimoriadne ťažké tomu porozumieť a z ľudského hľadiska veľmi tvrdé prijať to, (aj napriek tomu) musíte mať vo Mňa dôveru. Vaše vlastné utrpenie ako aj utrpenie Mojich oddaných nasledovníkov smeruje k spáse duší. Žiadne utrpenie nie je zbytočné. Táto obeta je dar, ktorý dávate Mne. Nezabúdajte, že utrpenie uľahčuje aj Moje bremeno.

 

Som unavený Mojím vlastným utrpením, dcéra Moja, ale teším sa, keď nakoniec objímem Moje deti v jednote s Mojím Večným Otcom.

 

Predstavte si, že sa to podobá tomuto – keď niektorý milovaný člen rodiny vycestuje a po mnohých rokoch sa vráti domov, aké nesmierne nadšenie nato zavládne. Aká to nesmierna radosť. Pomyslite si na túžbu, ktorú prechovávajú rodičia ku svojmu synovi alebo dcére, ktorých dlhé roky nevideli a čo všetko pre nich znamená takéto opätovné stretnutie.

 

Ja vás, deti, všetkých milujem s neochvejnou náruživosťou. Teším sa na naše opätovné stretnutie, až budem môcť každého jedného z vás pevne objať v Mojom náručí a pritisnúť vás k Môjmu srdcu. Moja rodina je po prvýkrát od doby, ako bol stvorený raj pre Adama a Evu, konečne pripravená na to, aby sa znovu zjednotila.

 

Vylievam Moju lásku a milosrdenstvo, aby prikryli všetky Moje deti vo všetkých kútoch sveta, lebo zahŕňajú všetky rasy, všetky farby pleti, všetky náboženstvá a všetkých hriešnikov.

 

Očakávajte tento veľkolepý okamih dejín. Konečne navždy zmizne úbohá nenávisť, utrpenie, nepokoj, nedôvera, chamtivosť, násilie a ostatné zlo. Predstavte si, deti, aké to bude. Nová, úžasná doba lásky a mieru vo svete.

 

Nech ani jeden z vás neprepasie tento život večného šťastia. Priali by ste si snáď, aby niektorí z vašich bratov alebo sestier boli z neho vylúčení? Pretože pokiaľ by boli, potom by naveky trpeli večnou temnotou v plameňoch pekla. Pamätajte si, deti – naveky! Potom už nebude možný žiaden návrat.

 

Modlite sa, aby tento Raj mohli zdediť všetky duše. Modlite sa za tie duše, na ktorých vám osobne záleží. Modlite sa za všetky duše.

 

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť