Posolstvo 273

03.12.2011 19:40

Posolstvo 273

03.12.2011 - 19:40 hod

Modlitebná kampaň pred Varovaním (12) "Modlitba za vyvarovanie sa hriechu pýchy"

 

Moja dcéra, potrebujem modlitby všetkých veriacich, aby mohli byť zachránené duše zlých. Mnohí sú pre svoje verejne vyhlasované znalosti, týkajúce sa Môjho učenia, až natoľko naplnení pýchou, že ich nedostatok pokory Mi spôsobuje bolesť. Musia sa modliť za milosti, aby sa znova mohli stať malými a mali vo Mňa dôveru. Popros ich, aby sa modlili túto modlitbu:

 

"Ó, Môj Ježišu pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom mene.

 

Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene.

 

Pomôž mi Ježišu, aby som počúval, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma Svojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu Tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen."

 

 

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť