Posolstvo 274

03.12.2011 20:45

Posolstvo 274

03.12.2011 - 20:45 hod

– Proroci pripravujú Môj Druhý príchod –

 

Moja predrahá milovaná dcéra, Som veľmi zarazený pri pohľade na tých Mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú Moje najsvätejšie slovo v týchto posolstvách. Jak Ma to len zarmucuje.

 

Prosím Moje deti, kdekoľvek sa nachádzajú, aby sa modlili za tých, ktorí vo svojich životoch odmietajú Boha. Avšak taktiež nalieham na modlitby za tých Mojich nasledovníkov, ktorí nebrali na vedomie alebo už zabudli, že Môj Druhý príchod sa uskutoční a že ho nemôže nič zastaviť. Je to dôležitá udalosť a všetci z vás musíte byť na ňu pripravení.

 

Do sveta boli poslaní proroci, aby oznamovali Moje narodenie. Taktiež Môj Otec od samého počiatku posielal prorokov, aby pripravovali duše ku spáse. Proroci sú teraz vysielaní do sveta, aby pripravili ľudstvo na Môj Druhý príchod.

 

Prebuďte sa vy všetci, ktorí prehlasujete, že Ma poznáte. Ak Ma (skutočne) poznáte, potom rozpoznajte Môj hlas, keď prehováram k vašim srdciam. Toľkí odmietajú nielen tieto posolstvá ale odmietajú takisto aj Mňa.

 

Nech tí, ktorí Ma tak rýchlo odsudzujú odmietaním Mojich úpenlivých prosieb, ktoré dávam prostredníctvom týchto posolstiev celému svetu, pochopia nasledovné.

 

Tým, že sa tvrdohlavo odvraciate chrbtom Môjmu slovu, ktoré vám teraz dávam, odmietate aj Moje modlitby, ktoré práve teraz tak naliehavo od vás potrebujem. Vy, ktorí ste zo všetkých národov a ktorí vyhlasujete, že Ma poznáte, počúvajte, čo vám musím povedať.

 

Vaša ukrutnosť preniká Mojim srdcom. Váš nedostatok veľkodušnosti spôsobuje, že vaše modlitby nie sú obetované tak, ako by mali byť za spásu duší.

 

Kde je vaša pokora a prečo zakrývate vaše odmietanie Môjho Svätého slova falošnou pokorou?

 

Musíte vzývať Môjho Ducha Svätého, aby vás ku Mne priviedol, aby ste tak pre Mňa pracovali s dokonalou láskou vo svojich srdciach.

 

Nikdy sa nepovyšujte tým, že ste znalí Svätého Písma. Nikdy nepoužite svoje vedomosti o Mojom učení k tomu, aby ste ponižovali iných. Nikdy neohovárajte ani nezneužívajte iných, nepozerajte na nich zhora ani sa im nevysmievajte v Mojom mene. Pretože ak takto konáte, potom Ma tým mimoriadne urážate.

 

Prebuďte sa deti. Pripravte svoje duše a buďte veľkorysého ducha, pretože času je už teraz málo.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť