Posolstvo 275

05.12.2011 15:15

Posolstvo 275

05.12.2011 - 15:15 hod

— Čas Môjho Druhého príchodu je už takmer tu —

 

Moja najdrahšia dcéra, prípravy, spojené s Mojim Varovaním, aby Som prichystal ľudstvo, sú ukončené.

 

Chcem sa poďakovať Mojim drahým nasledovníkom, ktorí svojou láskou ku Mne pomohli zachrániť tak mnoho miliónov duší.

 

Čas Môjho Druhého príchodu sa takmer nachádza nad svetom. A predsa sú ešte toľkí nepripravení, no Moje milosrdenstvo ich bude ochraňovať.

 

Môj Príchod bude slávnou udalosťou a muži, ženy a deti padnú na kolená v radosti, úžase a láske vo svojich srdciach ku Mne, ich Božskému Spasiteľovi.

 

Mnohí zakúsia naprostú úľavu, lebo človek by nedokázal prežiť trýzeň, ktorú mu spôsobuje Satan a milióny jeho čiernych anjelov, ktorí sa ukrývajú vo všetkých častiach sveta a ktorí človeku spôsobujú strašné utrpenie.

 

Títo Satanovi démoni – ktorých toľké Moje deti ignorujú, pretože jednoducho neveria, že existujú – sú príčinou obrovského nešťastia vo svete.

 

Oni vytvárajú medzi ľuďmi nenávisť, závisť, žiarlivosť a túžbu zabíjať. Nezostáva im však, deti, už veľa času, pretože Ja – váš Spasiteľ – sa už čoskoro vrátim, ako Som bol sľúbil.

 

Modlite sa všetci za záchranu všetkých duší vo svete, aby aj tieto boli pripravené na Nový raj na Zemi.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť