Posolstvo 276

07.12.2011 04:00

Posolstvo 276

07.12.2011 - 04:00 hod

— Výzva k neveriacim, aby sa obrátili —

 

Moja predrahá milovaná dcéra, dnes by som sa rád obrátil na všetkých tých, ktorí sú neveriaci a na tých, ktorých viera je slabá. Obzvlášť volám na tých, ktorí sú pohrúžení do materialistického spôsobu života ako aj na tých, ktorí žijú za ochranným valom bohatstva, nemajúc čas na svoje duchovné zdravie.

 

Vy, deti Moje, Mi spôsobujete najväčšie starosti, pretože ste tak veľmi vzdialené odo Mňa. Napriek tomu vás nesmierne milujem a dúfam, že keď sa Varovanie uskutoční, ihneď odpoviete na Moje volanie.

 

Ako len túžim, deti, aby ste Ma spoznali a uvedomili si, ako vás vaše svetské majetky obrnili pancierom, ktorý vás oddeľuje od svetla pravdy.

 

Bude to pre vás, kvôli komu Moje obetné duše prinesú najväčšie obety utrpenia.

 

Prosím, otvorte svojho ducha a poďte ku Mne, aby Som vás ako i všetkých tých, ktorí sú vám blízki, mohol so Sebou a so zbytkom ľudstva vziať do Nového raja.

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ a Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť