Posolstvo 277

08.12.2011 21:10

Posolstvo 277

08.12.2011 - 21:10 hod

— Panna Mária - prežívala som to isté utrpenie —

 

Moje dieťa, keď som priniesla na svet Ježiša Krista, Spasiteľa celého ľudstva, bola som ako každá iná matka. Moja láska k tomuto dieťaťu bola tak nesmierna, že mi od veľkej radosti tiekli slzy, keď som po prvýkrát uvidela Jeho krásnu tvár. A predsa som vedela, že úloha, ktorú som prijala, nebude nijak ľahká, aj keď som si v tom čase vôbec neuvedomovala, jak náročná táto cesta bude.

 

Keď som sa dívala do predrahej tváre môjho milovaného dieťaťa, nemalo pre mňa nič väčšieho významu ako moje želanie, aby som ho vždy a za každú cenu ochraňovala.

 

Vtedy bolo moje srdce rovnako zjednotené so srdcom môjho Syna, ako je tomu dnes. Toto isté srdce v jednote s Ním trpelo v každom okamihu Jeho života na Zemi.

 

Každú radosť, ktorú On pociťoval, som mohla pociťovať aj ja. Jeho smiech vyvolával úsmev na mojej tvári. Jeho trápenie mi spôsobovalo hlbokú bolesť.

 

Počas Jeho ukrižovania som preciťovala Jeho utrpenie každou časťou môjho tela. Každý klinec, ktorý prebodával jeho telo, prebodával aj moje. Pretože každý úder a kopanec, ktorý utŕžil z rúk svojich prenasledovateľov, som pociťovala aj ja.

 

Prežívala som to isté utrpenie, aj keď som pri mnohých týchto mučeniach, ktoré mu boli spôsobované a ktoré predo mnou a pred apoštolmi zostali skryté, nebola prítomná.

 

Dnes trpím s mojim Synom práve tak, ako tomu bolo vtedy. Roním slzy horkosti, keď je On v dnešnom svete na posmech a keď je verejne – na javisku a v médiách – najmä ateistami zosmiešňovaný.

 

Keď vidím, ako môj predrahý Syn plače, keď je každý deň svedkom hriechov, plačem s ním takisto aj ja. Vidím, cítim a prežívam Jeho neutíchajúce utrpenie kvôli ľudstvu.

 

Ježiš Kristus – Spasiteľ ľudstva – trpel za vás všetkých, ale On vás všetkých nesmierne miluje.

 

Urobím všetko, čo mi je možné, aby som naplnila Jeho najvrúcnejšie želanie, ktorým je záchrana každej jednej duše na zemi z pazúrov Satana.

 

Vtedy a len vtedy, keď táto misia bude úspešne zavŕšená a keď sa moje deti opäť spoločne zjednotia v Novom raji, sa budem môcť radovať z konečného pokoja.

 

Modli sa, moje dieťa, aby skrze všetkých tých, ktorí sa modlia za spásu duší, nebola vynechaná ani jedna duša.

 

Choď v pokoji a pokračuj v tomto nanajvýš dôležitom poslaní, ktoré vykonávaš pre môjho milovaného Syna.

 

Vždy ťa budem ochraňovať.

 

Tvoja milovaná Matka

Kráľovná Nebies

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť