Posolstvo 279

11.12.2011 12:45

Posolstvo 279

11.12.2011 - 12:45 hod

— Prechod do Nového raja bude rýchly a bez utrpenia —

 

Prichádzam dnes k tebe s veľkou radosťou v Mojom svätom srdci ako tvoj ženích. Ty, dcéra Moja, si prijala túto nanajvýš posvätnú prosbu, aby si sa ku Mne pridala a pomohla Mi zachrániť duše.

 

Dosiahla si pokornú poslušnosť a tak sa odteraz bude od teba hodne očakávať. Strach sa postupne vytratí, keď sa v dôsledku Môjho mimoriadneho odkazu, týkajúceho sa Môjho vrúcneho priania, aby si zasvätila svoj život záchrane ľudstva pred hlbinami pekla, budeš posúvať vpred.

 

Tvoja práca, ktorú vedie Moja Božia ruka, je teraz vskutku svätá a zbavená akéhokoľvek zasahovania zo strany Zlého.

 

Nebudú na teba viac doliehať pochybnosti ale buď si vedomá toho, že Moje slovo, ktoré ti dávam, bude prekrúcané a trhané na časti. Podnikne sa akýkoľvek pokus na pošpinenie a zneuctenie týchto svätých posolstiev, dokonca aj zo strany tých, ktorí prehlasujú, že Ma poznajú.

 

Odteraz budeš prijímať svoje utrpenie s úplnou odovzdanosťou a radosťou vo svojej duši. Budeš ohromená Mojou silou, ktorá ti je daná mocou Ducha Svätého. Povstaneš, aby si s úplným presvedčením a s pokojnou ale rozhodnou dôverou v srdci odovzdávala Moje slovo všade po celom svete.

 

Nikto ťa viac nebude môcť zastaviť v tejto práci. Nikto ti viac nebude môcť zabrániť v nasledovaní tohto čistého a nanajvýš posvätného volania z Nebies.

 

Ty, Moja dcéra, si pripravená, aby si sa stala záchranným lanom pre tie duše, ktoré blúdia divočinou. Bez ohľadu na zatvrdilosť svojich sŕdc budú to práve tieto (duše), ktoré zareagujú na volanie týchto posolstiev. Mnohé z nich nebudú mať tušenie, prečo sa im to deje. Bude to moc Ducha Svätého, ktorá v ich dušiach zapáli plameň lásky a radosti a ktorá ich bude ku Mne priťahovať v dôsledku tejto Mojej naliehavej prosby, ktorou je priviesť Moje deti späť do Môjho svätého náručia.

 

Ďakujem ti, že si odpovedala na túto Moju mimoriadnu prosbu, aby si sa stala Mojou nevestou v konečnom zjednotení sa so Mnou. Táto zmluva – keď Mi úplne odovzdáš svoju dušu – Mi poskytne voľnosť, ktorú potrebujem, aby Som úspešne zavŕšil túto misiu, pre ktorú si bola vybraná.

 

Moja drahá dcéra, teraz choď a pomôž Mi, aby sa naplnil Môj prísľub, ktorý Som dal ľudstvu. Môj návrat sa uskutoční preto, aby Som Svoje drahé deti získal nazad a aby Som ich vzal do Novej éry pokoja. Tento prechod do Nového raja bude rýchly a bez utrpenia – vďaka tvojmu daru pre Mňa.

 

Povedz Mojim deťom, že Moje srdce je v tomto čase naplnené radosťou, nakoľko sa približuje čas slávenia Môjho narodenia.

 

Milujem vás.

 

Váš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť