Posolstvo 281

12.12.2011 19:00

Posolstvo 281

12.12.2011 - 19:00 hod

— Duchovná žiarlivosť je ohavnosť —

 

Moja predrahá dcéra, duchovná žiarlivosť je ohavnosť, ktorá postihuje mnohých Mojich vizionárov.

 

Postihuje aj tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa cítia byť izolovaní a čiastočne sklamaní z toho, že Som si vybral iné duše, aby Mi pomohli zachrániť ľudstvo. Namiesto toho si musia uvedomiť, že Ja ich všetkých rovnako milujem.

 

Ako Mi to len láme srdce, keď sa najmä tie duše, ktoré Som si vybral, cítia byť ohrozené inými vybranými dušami.

 

Každá duša, ktorú Som si vybral, má pridelenú inú úlohu a to si od nej vyžaduje, aby postupovala rozličnými spôsobmi. Spoločný menovateľ je zakaždým ten istý. Želám si, aby sa všetci Moji vizionári a proroci zhostili posvätnej misie na záchranu duší.

 

Používam rozličné duše, ktoré majú v srdci pokoru, na dosiahnutie Mojich zámerov.

 

Satan sa vždy bude pokúšať o obrátenie sŕdc Mojich vybraných duší tým, že ich vystaví posmechu. On vie, ako sa dotknúť citlivého miesta v ich dušiach, keď im nahovára, že iné vybrané duše sú dôležitejšie, ako sú oni.

 

Následkom toho vyvolá v ich srdciach pocit urazenosti a žiarlivosti. To znamená, že namiesto toho, aby sa vzájomne milovali a udržovali sa v stave milosti, sú ním podnecovaní k tomu, aby jeden na druhého pozerali zvrchu. V mnohých prípadoch jeden druhého okamžite odsúdia a tým umožnia hriechu pýchy, aby vnikol do ich duší.

 

Tak mnoho Mojich nasledovníkov nielenže nemá v obľube Mojich vybraných vizionárov a prorokov, ale sú dokonca schopní nimi pohŕdať. Je to ten istý spôsob, akým so Mnou zaobchádzali pokryteckí farizeji.

 

V čase, keď Som pôsobil na Zemi, bolo nimi skúmané a preverované každé jedno slovo, ktoré Som vypustil z Mojich úst. Vo svojej zákernosti využívali každú príležitosť nato, aby Ma nachytali a mohli tak dokázať, že Som luhár. A takto bude zaobchádzané aj s Mojimi prorokmi a vizionármi moderných dní.

 

Satan trápi Mojich nasledovníkov tým, že do ich myslí vnáša pochybnosti o Mojich posloch, pretože chce zdiskreditovať Moje sväté slovo. To je jeho zámer.

 

Vrúcne sa modlite, aby každému z vás mohla byť poskytnutá milosť mať v úcte Moje slovo, ktoré dostávate z pera Mojich vzácnych vizionárov.

 

Vizionári, nikdy sa nechyťte do pasce tým, že vás ovládne duchovná žiarlivosť. Je to nemiestne a preniká to Mojim srdcom ako meč.

 

Milujte sa navzájom.

 

Preukazujte si vzájomnú úctu a ctite jeden druhého v Mojom mene.

 

Toto je najdôležitejšie ponaučenie.

 

Ak sa vám zdá, že je ťažké toho dosiahnuť, potom bude každá iná práca, ktorú pre Mňa vykonávate, zbytočná.

 

Váš učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť