Posolstvo 282

13.12.2011 20:15

Posolstvo 282

13.12.2011 - 20:15 hod

— Nemôžem zniesť myšlienku na tie duše, ktoré sú Satanom vlečené do pekla —

 

Moja predrahá milovaná dcéra, prípravy sú dôležité pre všetkých Mojich nasledovníkov, lebo Varovanie sa približuje.

 

Všetci títo veriaci sa musia modliť za odpustenie svojich hriechov, aby sa vyhli bolesti Očistca, ktorú väčšina ľudí na tomto svete bezprostredne po Varovaní zakúsi na krátku dobu.

 

Modlite, modlite sa za všetkých, ktorí budú traumatizovaní, až uvidia stav svojich duší, keď sa im počas Varovania zjavia ich hriechy.

 

Oni musia pochopiť, že ich hriechy im musia byť vyjavené ešte predtým, ako sa budú môcť očistiť od všetkých hriechov, aby mohli vojsť do Môjho Nového raja na Zemi – do Novej éry pokoja, lásky a šťastia, ktorej dedičom sa musí stať každé z Mojich detí.

 

Moje srdce je plné radosti, pretože prinášam ľudstvu tento veľký dar. Napriek tomu Môj smútok pretrváva kvôli tým, ktorí jednoducho odmietnu príležitosť tohto nového života.

 

Deti, Ja potrebujem tak veľa modlitieb, aby Satan mohol byť zastavený v krádeži ich duší. On v tom bude pokračovať až do poslednej minúty.

 

Nemôžem zniesť pomyslenie na tie duše, ktoré Mi budú vytrhnuté, keď budú kričať a protestne sa zmietať, zatiaľ čo ich Satan a jeho prisluhovači budú vliecť do hlbín pekla.

 

Deti, pomôžte Mi tomu zabrániť vašimi modlitbami.

 

Deti, tieto duše musia úplne odmietnuť Satana a jeho cesty, ak majú vojsť do Nového raja. Musia sa ku Mne obrátiť buďto s ochotou alebo vôbec nie.

 

Majú dve voľby – buďto Nový raj na Zemi alebo hlbiny večného zatratenia v spoločnosti Satana.

 

Vôbec nikdy nepochybujte o existencii Pekla, deti. Uvedomte si, že každá sčernetá duša je v okamihu smrti odvlečená démonmi Satana do Pekla, kde je trápená po večnosť. Napriek všetkým prísľubom Satana on vytvoril hrôzostrašný stav múk pre takéto duše. Kvôli jeho nenávisti voči ľudstvu budú tieto duše trpieť neznesiteľné muky. A predsa to budú musieť znášať po celú večnosť.

 

Nevedia snáď tieto duše, čo prinášajú Satanove sľuby?

 

Či snáď nevedia, že bohatstvo, pozemská sláva a zvodný materializmus vytvárajú hladkú cestu priamo do náručia Zlého?

 

Prebuďte sa, vy všetci, dokiaľ ešte môžete. Zachráňte seba ako aj tých úbohých zvedených hriešnikov od tohto strašného konca vašej existencie.

 

Nemáte veľa času.

 

Začnite sa modliť za tieto duše už dnes.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť