Posolstvo 284

15.12.2011 20:55

Posolstvo 284

15.12.2011 - 20:55 hod

— Moje deti trpeli ujmou v tomto roku čistenia —

 

Moja najdrahšia dcéra, tento rok, ktorý je už takmer u konca, bol rokom čistenia, v dôsledku ktorého sú teraz Moje deti všade pripravené na Varovanie.

 

Mnohé z Mojich detí v tomto roku 2011 strašne trpeli. Vojny, násilie, vraždenie a nenávisť, ktoré všetky boli riadené Satanovou armádou, zabili alebo zmrzačili Moje drahé deti. Tieto sily zla budú strašne potrestané, ak sa nebudú kajať potom, ako sa udeje Varovanie.

 

Mnohým Mojim deťom bolo odobraté materiálne pohodlie a tak trpeli núdzou, ktorú predtým nikdy nemuseli znášať.

 

Tieto skúšky boli spôsobené Satanom, ktorý ich uvalil na ľudstvo, ale Ja Som ich dovolil, aby cez ne boli očistené duše. Môžeš si myslieť, dcéra Moja, že je to kruté ale bolo to nutné, aby sa ľudia pripravili a aby v ich dušiach zavládla pokora.

 

Teraz, ako sa v Mojich očiach stali čistejšími, sa ich srdcia otvorili, aby prijali pravdu o svojom večnom živote. To znamená, že počas Varovania budú trpieť menej, pretože podstúpili toto prenasledovanie.

 

Moje deti sú teraz pripravené, aby prijali Môj dar Milosrdenstva. Čas pre svet už takmer nadišiel. Dcéra Moja, buď trpezlivá. Nikdy odo Mňa neočakávaj, že svetu poskytnem dátum (Varovania), pretože vám neprináleží ho poznať, ako Som ti už viac krát predtým povedal.

 

Majte vo Mňa úplnú dôveru a zachovajte si pokoj.

 

Môj dar Varovania vám prinesiem, keď dozrie čas a keď ho Moje deti budú najmenej očakávať.

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť