Posolstvo 287

18.12.2011 15:10

Posolstvo 287

18.12.2011 - 15:10 hod

— Modlite sa tak, ako ste sa nikdy predtým nemodlili —

 

Moja najdrahšia dcéra, tí ľudia, ktorí sa odo Mňa najviac vzdialili, Mi spôsobujú najväčšiu starosť.

 

Moji nasledovníci musia vynaložiť všetko úsilie, aby rozšírili Moju modlitbu, ktorú vám dal Môj Večný Otec, prosiac za imunitu ich duší [viď  "Modlitebná kampaň pred Varovaním (13)" v posolstve 280 ].

 

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho ruku milosrdenstva.

 

Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.

 

Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj Moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

 

Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

 

Naliehavo prosím všetkých veriacich, ktorí čítajú tieto Moje sväté posolstvá, ktoré sú dávané svetu, aby sa modlili tak, ako sa (ešte) nikdy predtým nemodlili *(s veľkou vrúcnosťou a mnohokrát za deň opakujte túto modlitbu za tých, ktorých chcete zachrániť, pretože Nebeský Otec im dá imunitu, to znamená, že vďaka vašim modlitbám budú ušetrení od večného zatratenia – pozn. prekl.).

 

Potrebujem vašu oddanosť, aby zaistila, že všetky Moje deti prijmú Môj dar s láskou a radosťou vo svojich srdciach.

 

Oni nesmú mať strach, pretože Ja prichádzam s darom Lásky a Milosrdenstva.

 

Váš Ježiš

Vykupiteľ a Spasiteľ celého ľudstva

 

 

 

(*) Poznámka:

Túto modlitbu prispôsobite tak, aby sa vzťahovala na konkrétnu osobu, za ktorú vyprosujete imunitu od Nebeského Otca. Preto nahraďte všetky slová, vzťahujúce sa všeobecne na všetkých, za slová, ktoré menujú vašich blízkych, priateľov atď... Napríklad ak matka vyprosuje imunitu za svojho neveriaceho syna Mateja Majerčíka (meno je vymyslené a slúži len ako príklad), potom jej modlitba vyznie nasledovne:

 

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň môjho syna Mateja Majerčíka, ktorý naďalej odmieta Ježišovu ruku milosrdenstva. Drahý Otče, zaplav jeho dušu dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj Moju modlitbu a zachráň dušu môjho syna Mateja od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo mu dovoľ, aby ako prvý vstúpil do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť