Posolstvo 288

19.12.2011 19:30

Posolstvo 288

19.12.2011 - 19:30 hod

Modlitebná kampaň pred Varovaním (15) "Vďaka za dar Božieho milosrdenstva"

 

Moja najdrahšia dcéra, ako veľmi si prajem, aby kresťania – z hĺbky svojich sŕdc – všade vzdávali úctu Môjmu narodeniu.

 

Je Mojim vrúcnym želaním, aby celé ľudstvo v tomto čase dovolilo Môjmu Duchu Svätému preniknúť do ich sŕdc a duší.

 

Keď slávite Moje narodenie, tak ho musíte uctievať kvôli tomu, čo predstavuje. Nezabúdajte, že vzdávate úctu Môjmu daru spásy.

 

Z tohto dôvodu Som bol prvý krát poslaný Mojim Otcom.

 

Preto sa znovu vrátim, aby Som ľudstvu ponúkol druhú príležitosť na vykúpenie.

 

Chcem, aby moje deti tieto Vianoce v rámci Modlitebnej kampane (15) obetovali ďalšiu modlitbu "Vďaky za dar Božieho milosrdenstva":

 

 

"Ó, môj Nebeský Otče, s hlbokou vďakou Ti vzdávame úctu za obetu, ktorú si nám priniesol, keď si do sveta poslal Spasiteľa.

 

S pokornou vďačnosťou a v radostnom vďakyvzdaní Ti obetujeme naše modlitby za dar Božieho milosrdenstva, ktorý teraz dávaš svojim deťom.

 

Ó, Bože – Ty, ktorý si Najvyšší – daj, aby sme sa stali hodnými s vďakou prijať toto veľké milosrdenstvo. Amen."

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť