Posolstvo 289

20.12.2011 20:30

Posolstvo 289

20.12.2011 - 20:30 hod

— Hriešnikom, ktorí sa ku Mne obrátia, sa dostane okamžitej priazne —

 

Moja drahá milovaná dcéra, prečo sa práve teraz Moje deti cítia tak opustené vo svete?

 

Prečo si, ustarostené a osamelé, zúfajú, keď jediné, čo musia urobiť, je, že budú na Mňa – svojho Ježiša – volať, aby Som ich utešil?

 

Každý jeden z nich sa musí ku Mne obrátiť a požiadať Ma o pomoc. Odpoviem na každú jednotlivú modlitbu. Ani jedna prosba nezostane nepovšimnutá a ich modlitby budú vypočuté v súlade s Mojou Svätou vôľou.

 

Toľkí zabúdajú, že keď sa ku Mne obrátia, tak neustále pri nich stojím.

 

Každá duša na zemi je Mi vzácna.

 

Keby si len uvedomili, akú radosť Mi to spôsobuje, keď sa na Mňa obracajú o pomoc.

 

Dokonca Mi to spôsobuje ešte väčšiu radosť a šťastie, keď Ma hriešnici prosia, aby Som im odpustil a preukazujú ľútosť nad svojimi hriechmi.

 

Sú to duše, ktorým, keď sa ku Mne obrátia, sa dostane okamžitej priazne. Povedz im, že nemusia mať nikdy strach, aby sa na Mňa obrátili, pretože Ja Som vždy milosrdný. Útecha, ktorú následne pocítia, je milosťou, ktorou obdarujem tých, ktorí majú úprimné a vrelé srdcia.

 

Toto je čas v roku, keď vylievam Svoje milosrdenstvo na celý svet najviac. Preto sa teraz na Mňa obracajte, aby vám boli udelené milosti a sila, ktoré potrebujete, aby vám pomohli vydržať vaše skúšky vo svete.

 

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť