Posolstvo 290

21.12.2011 20:10

Posolstvo 290

21.12.2011 - 20:10 hod

— Dokonca aj hriech vraždy môže byť odpustený —

 

Moja predrahá milovaná dcéra, dnes večer prichádzam, aby Som poskytol útechu hriešnikom, ktorí si myslia, že nie sú hodní toho, aby predo Mňa predstúpili.

 

Obraciam sa na tie z vás — úbohé zmučené duše — ktoré ste presvedčené, že vaše hriechy sú tak odpudzujúce, že by Som vám nemohol odpustiť. Ako sa len mýlite.

 

Či snáď neviete, že niet takého hriechu, ktorý by Som nemohol odpustiť? Prečo sa tak bojíte?

 

Či snáď neviete, že dokonca aj najťažší hriech, ktorým je vražda, môže byť odpustený? Všetky hriechy môžu byť a budú odpustené, ak duša prejaví skutočné a zo srdca vychádzajúce výčitky svedomia.

 

Ja čakám. Otvorte Mi vaše srdcia. Zdôverte sa Mi. Ja Som pravdepodobne jediným skutočným priateľom, ktorého máte a preto Mi môžete povedať čokoľvek a nebude Ma to šokovať.

 

Hriech je realitou života. Len veľmi málo duší, vrátane vyvolených duší, môže zostať v stálom stave milosti.

 

Nikdy sa nedomnievajte – nezávisle od toho, aké závažné by vaše hriechy boli – že sa z nich nemôžte vyznať.

 

Pokiaľ sa Ma obávate a neustále sa Mi obraciate chrbtom, tak sa budete sami ešte viac odo Mňa vzďaľovať.

 

Mnohé z Mojich detí sa cítia byť nehodné Mojej lásky. A predsa, ja milujem každého, vrátane zatvrdilých hriešnikov. Ja netolerujem hriech – to by Som nikdy nemohol – no (napriek tomu) k hriešnikovi prechovávam lásku.

 

Bolo to kvôli hriechu, že Som bol poslaný do vášho sveta ako Spasiteľ, aby vám mohlo byť odpustené. Ale nato, aby vám mohlo byť odpustené, musíte o odpustenie prosiť. Ak (naozaj) hľadáte odpustenie, musíte sa najskôr stať pokornými. Pretože bez pokory nie je skutočnej ľútosti.

 

Ja, váš Spasiteľ, vás prosím, aby ste sa zastavili a premýšľali o tom, ako žijete váš život. Buď milujete Boha svojimi dobrými skutkami a láskou k blížnemu, alebo tak nekonáte.

 

Nato, aby ste Ma milovali, Ma nemusíte (nevyhnutne) poznať. Vašou prácou, vašou láskou jedného k druhému, vašou dobrotou a veľkorysosťou, ktoré preukazujete ostatným, prejavujete aj vašu lásku ku Mne bez toho, že by ste si toho boli vedomí.

 

Takisto vašou pokorou srdca, keď prejavujete skutočné výčitky svedomia pre všetky špatné konania vo vašom živote, tiež dokazujete vašu lásku ku Mne.

 

Myslíte si, že ako inak by ste sa mohli dostať bližšie k Môjmu srdcu?

 

Nesmiete mať nikdy strach priblížiť sa ku Mne. Ja nie Som nikdy ďaleko.

 

Poďte teraz ku Mne, aby Som vašej duši poskytol výživu a daroval vám pokoj, po ktorom túžite.

 

Váš milovaný Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť