Posolstvo 291

22.12.2011 09:30

Posolstvo 291

22.12.2011 - 09:30 hod

— Plán na očistu ľudstva pre Druhý príchod je dokončený —

 

Moje dieťa, svet sa musí pomocou modlitieb pripraviť na (príchod) Môjho syna.

 

Plán môjho drahého Syna na očistu ľudstva pre (Jeho) Druhý príchod je dokončený.

 

Bol poskytnutý čas, aby sa tým umožnilo viere jej rozšírenie cez tieto a iné Božské posolstvá.

 

Dokonca aj malá skupina oddaných kresťanov, ktorí sa modlia za tých, ktorí odmietajú môjho Syna, môže zachrániť tieto duše.

 

Ty, dieťa moje, musíš poprosiť toľkých nasledovníkov, ako ti je možné, aby sa modlili za imunitu tých úbohých duší, ktoré sú v hriechu.

 

Naliehavo prosím všetkých nasledovníkov môjho Syna, aby sa nikdy nevzdávali nádeje na záchranu celého ľudstva.

 

Mnohé úbohé duše nechápu, čo činia, keď odmietajú existenciu Nebeského Boha Otca.

 

Ich spôsob myslenia je diktovaný ľudskou logikou, kde sa všetky veci zakladajú len na tom, ako sú videné púhym okom.

 

Nemôžu pochopiť, že Zem je jednoducho planétou, ktorú pre svoje deti stvoril Boh. Je len dočasným miestom.

 

Ich skutočným dedičstvom je Nový Raj.

 

Modli, modli, modli sa za tieto deti, aby sa Duch Svätý dotkol ich duší a rozohnil v ich srdciach lásku pre môjho Syna.

 

Nikdy nezabudnite, že Vianoce sú Svätou hostinou na oslavu Spasiteľa, ktorý bol zoslaný, aby vám – všetkým mojim deťom – poskytol večný život.

 

Vaša Blahoslavená Matka

Kráľovná Nebies

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť