Posolstvo 298

29.12.2011 15:00

Posolstvo 298

29.12.2011 - 15:00 hod

— Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým, ktorí nemilujú Môjho Otca —

 

Moja predrahá, milovaná dcéra, už čoskoro budú Moje deti všade prebudené zo svojej hlbokej a prázdnej driemoty.

 

Keď sa prebudia do Varovania, mnohí budú zdesení. Tým, ktorí budú vystrašení, musím povedať nasledovné.

 

Buďte vďační, že ste prebudení z temnoty.

 

Radujte sa, že je vám ukázané svetlo Môjho milosrdenstva. Ak je to pre vás ťažké, potom vás snažne prosím, aby ste toto čistenie znášali s pokorou, pretože bez tejto očisty nebudete mať večný život, na ktorý máte právo.

 

Modlite sa ku Mne, aby Som vám počas týchto ťažkých okamihov pomohol a Ja vás pozdvihnem a dám vám silu, ktorú potrebujete.

 

Pokiaľ odmietnete Moju ruku milosrdenstva, tak vám bude poskytnutá len veľmi krátka doba k pokániu.

 

Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým z vás, ktorí nemilujete Môjho Otca. Ale vedzte, že Jeho trpezlivosť je u konca.

 

Bude vám preukázaný veľký čin Môjho milosrdenstva. Bude len na vás, či sa stanete pokornými a budete prosiť o milosrdenstvo. Nemôžete byť prinútení, aby ste to spravili.

 

Modlite sa, ak sa nedokážete vyrovnať s touto očistou, aby sa potom iní modlili za vaše duše.

 

Nikdy nemajte predo Mnou strach. Nikdy neodmietajte Moju spasiteľskú ruku, pretože bezo Mňa nie ste ničím. Nečakajte, aby ste kričali po Mojej láske vtedy, keď už bude príliš neskoro nato, aby Som vám pomohol (*viď poznámka).

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 

 

 

* Poznámka:

Keď je po smrti nič netušiaca duša konfrontovaná s realitou pekla, do ktorého buď padá smerom nadol alebo je démonmi – padlými anjelmi – do neho vlečená (peklo sa podľa vyjadrenia mnohých ľudí so zážitkom klinickej smrti, ktorí popisujú skúsenosť pekla, ako i podľa mnohých vizionárov, nachádza v strede našej Zeme), tak mnohé tieto stratené duše v hrôze posmrtnej reality pekla začínajú zúfalo kričať na Ježiša – žiaľ vtedy je už príliš neskoro! Ježiš rešpektuje dar Boha Otca – slobodnú vôľu každého človeka a jeho rozhodnutie pre večný život skrze svojho Spasiteľa alebo pre posmrtný život v spoločnosti Satana a jeho démonov. Len počas pozemského života sa cez našu slobodnú vôľu rozhodujeme buď pre nášho Spasiteľa alebo proti nemu. Akonáhle prekročíme prah smrti a ocitneme sa na "druhej strane", potom je už prineskoro volať a hľadať Ježiša, ak sme ho nevolali a nehľadali počas nášho života na Zemi, keď sme ešte žili v našom tele. Žiaľ, tento fakt neberú na vedomie práve tí ľudia, ktorých sa to najviac týka – tých, ktorí zatvrdilo a mnohokrát priam nenávistne odmietajú svojho Spasiteľa a Vykupiteľa celého ľudstva!

 

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť