Posolstvo 301

01.01.2012 17:30

Posolstvo 301

01.01.2012 - 17:30 hod

— Je len jedna pravda, jedno svetlo - čokoľvek iné je lož —

 

Moja drahá milovaná dcéra, vedz, že nezáleží na tom, aká ťažká je táto misia – Ja ťa neprestanem viesť.

 

Môj hlas ti vždy dodá odvahu. Tvojim srdcom hýbe Môj duch, takže si proti tomu bezmocná. Až tak ťa prikrýva Moja láska, že si neschopná, aby si sa odo Mňa odvrátila alebo Ma dokonca zaprela. A predsa máš dojem, že sa – idúc touto cestou – potkýnaš.

 

Keď sa pokúšaš analyzovať Moje slovo, tak zisťuješ, že nie si schopná, aby si to úspešne spravila. Žiadne analýzy nedokážu zmeniť pravdu toho, čo hovorím.

 

Nikto, nevynímajúc ani teba, Moja dcéra, nie je autorizovaný prekrútiť význam Môjho Svätého Slova tak, aby sa vo vašich očiach stalo prijateľnejším.

 

To platí pre Moje slovo, obsiahnuté vo Svätej Biblii a pre Moje slovo, obsiahnuté v týchto posolstvách.

 

Maj väčšiu dôveru vo Mňa, dcéra Moja. Pros Moje deti a všetkých Mojich milovaných nasledovníkov, aby mi úplne dôverovali.

 

Ja ľudstvo nikdy neopustím. Nikdy sa neotočím chrbtom k prosbám Mojich drahých detí. Ja vždy odpoviem úbohým dušiam, ktoré úpenlivo prosia o Moje milosrdenstvo.

 

Čo ale nikdy neurobím, dcéra Moja, je, že Mojim deťom odpoviem spôsobom, ktorým by Som sa prispôsobil ich požiadavkám a poskytol im to, čo chcú počuť.

 

Musí sa povedať pravda. Moje slovo nesmie byť nikdy oslabené (vo svojom význame a v sile svojej výpovede – pozn. prekl.) a ani pravda nesmie byť nikdy zmanipulovaná.

 

Moje Sväté slovo sa nesmie nikdy pozmeniť, prispôsobiť alebo prekrútiť tak, aby sa stalo lžou.

 

Vedzte, že čas Mojej spravodlivosti sa približuje. Pochopte, že Moje milosrdenstvo je veľké, avšak zloba, ktorú vidím vo vašom svete, je Mi odporná.

 

Táto zloba je dokonca ospravedlňovaná tými, ktorí (iným) vysvetľujú Moje slovo a tvrdia, že Ma poznajú.

 

Títo po stáročia prekrúcali Moje učenie, aby vyhovovalo ich lakomstvu, zmyselnosti, pýche a chamtivosti.

 

Jak mi to láme Moje srdce, keď vidím, ako sa predo Mnou predvádzajú činy nemravnosti a keď Som svedkom toho, ako sú Moje deti podvádzané, aby verili, že tieto činy sú v Mojich očiach akceptovateľné.

 

Buďte bdelí pre pravdu. Moje veľké milosrdenstvo bude počas Varovania poskytnuté každej jednotlivej duši.

 

Avšak pozor – tí kresťania, ktorí veria, že prekrútená pravda Môjho učenia bude v Mojich očiach akceptovaná, budú počas Varovania zdesení. Budú sa vzpierať voči pravde, keď im odhalím, ako veľmi Ma ich hriechy zraňovali.

 

Naliehavo prosím týchto ľudí, aby akceptovali, že Ja Som pravda a svetlo. Je len jedna pravda. Je len jedno svetlo. Čokoľvek iné je lož.

 

Deti, úprimne si spytujte svoje svedomie ešte predtým, ako príde k Varovaniu. Naučte sa rozpoznávať pravdu ešte predtým, ako predo Mňa predstúpite. Lebo vtedy – a len vtedy sa vaše utrpenie zmenší.

 

 

Váš učiteľ a Vykupiteľ

Spasiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť