Posolstvo 302

02.01.2012 12:00

Posolstvo 302

02.01.2012 - 12:00 hod

— Čas víťazstva môjho nepoškvrneného srdca už nie je ďaleko —

 

Moje dieťa, čas víťazstva môjho nepoškvrneného srdca už nie je ďaleko.

 

Tak, ako Satanova moc slabne, tak sa stáva ukrutnejším pri svojej honbe za dušami.

 

Dokonca aj silné duše budú toto obdobie považovať za ťažké, keď ich viera bude skúšaná až do krajnosti.

 

Moje dieťa, keď je viera mojich detí skúšaná takýmto krutým spôsobom, potom nesmú zakolísať, ale musia zostať v strehu. Musia si vždy zachovať čisté srdce.

 

Taktiež musia zostať v tichosti, keď vo svojich dušiach pociťujú závisť. Závisť a žiarlivosť vedú k nenávisti. Závisť na vyvolené duše sa stupňuje dokonca aj medzi tými, ktorí milujú môjho Syna.

 

Deti, nikdy nesmiete podľahnúť tomuto pokušeniu, ktoré do vašich sŕdc vložil Zlý.

 

Žiarlivosť všetkých vizionárov a svätých poslov, ktorá je tak široko rozšírená, teraz vo svete vzrastie. To bolo predpovedané pre tých, ktorí sú medzi mnohými Svätými ku koncu časov.

 

Ich údel je ťažký a budú veľmi trpieť kvôli úlohe, ktorá im bola zverená.

 

Moje deti, volám všetkých tých, ktorí ma – vašu Blahoslavenú Matku – uctievajú, aby sa ku mne modlili za ochranu vizionárov a prorokov posledných časov.

 

Oni potrebujú vaše modlitby. Ak máte pochybnosti o týchto dušiach, ktoré boli vyvolené, aby odovzdali svetu pravdu, tak sa napriek tomu za ne modlite.

 

Všetci ste Božie stvorenia. Musíte preukazovať lásku jeden k druhému. Ohlasujte sväté slovo môjho Syna ale nikdy nie tak, že by ste urážali iné Božie deti.

 

Urážky nepochádzajú z lásky. Tie pochádzajú od Podvodníka, ktorého nenávisť k ľudstvu nepozná hraníc.

 

Ak milujete môjho Syna a nájdete na inej duši chybu, potom si musíte uzamknúť svoje ústa (musíte mlčať – pozn. prekl.).

 

Nikdy neohovárajte iných v mene môjho Syna.

 

Je to, akoby moje srdce prebodával meč, keď vidím tie duše, ktoré sú mi – Svätej Matke Boha – zasvätené, jak zasypávajú opovrhovaním tých vizionárov, ktorí boli vyvolení, aby pomáhali zachraňovať duše.

 

Modlite, modlite, modlite sa za vizionárov, ktorí boli v dnešnom svete vyvolení Bohom Otcom.

 

Buďte si istí, že tí, ktorí hovoria v mene môjho Syna, sú práve tými, ktorí musia znášať najväčšie urážky.

 

Tí, ktorých posolstvá sú zúrivo napádané (spochybňované), odsudzované a trhané na kusy, sú obvykle vyvolené duše.

 

Oni patria medzi prvoradé ciele Satana, ktorý bude cez ostatných podnecovať veriacich k tomu, aby odmietli týchto vizionárov.

 

Nezabudnite, že títo poslovia reprezentujú môjho Syna a Jeho Sväté Slovo.

 

Keď odmietate pravého vizionára, potom odmietate aj Slovo môjho predrahého Syna.

 

Vždy sa modlite za dar rozlišovania. Nikdy však nesmiete verejne zosmiešňovať tie Božie posolstvá, ktoré boli ľudstvu dané preto, aby zachraňovali duše pred pekelnými plameňmi.

 

Keď bránite týmto vizionárom v ich práci, potom bránite pri záchrane duší.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Nebies

Matka Spásy

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť