Posolstvo 303

03.01.2012 15:30

Posolstvo 303

03.01.2012 - 15:30 hod

— Následkom týchto posolstiev dôjde k obráteniu dvoch miliard ľudí —

 

Moja dcéra, dar dnešnej vízie, kde Som ti odhalil tvár Môjho Syna a Mňa, tvojho milovaného Nebeského Otca, je výnimočný.

 

Si požehnaná, že ti bol daný tento výnimočný dar z Nebies. Bolo to potrebné, aby si bola posilnená. Tvoje utrpenie sa teraz stane ľahším a ty sa staneš omnoho silnejšou, ako predtým.

 

Nikdy nemaj strach z tejto práce, pretože teraz ti už musí byť jasné, že všetka moc na tejto Zemi je v Mojich Božích rukách. Nikto nemá moc nad Otcom. Dokonca ani Podvodník nemôže zmanipulovať alebo zmeniť Môj Nebeský Plán pre ľudstvo.

 

Nebesia sa radujú z obrátenia, ku ktorému došlo v dôsledku týchto Mojich posolstiev svetu. Priamym následkom týchto Božích posolstiev dôjde teraz k obráteniu viac ako dvoch miliárd duší.

 

Nikto nedokáže zastaviť túto prácu. Môžu sa o to pokúsiť, ale bude to marné.

 

Moja Božia ochrana spočíva na všetkých dušiach, ktoré ohlasujú pravdu večnej spásy.

 

Deti, nikdy sa nevzdávajte a je jedno, aké ťažké bude vaše utrpenie. Nikdy nezabúdajte na skutočnosť, že utrpenie vás privádza bližšie k Môjmu Nebeskému Kráľovstvu.

 

Vy, Moje deti, už čoskoro budete jasať od radosti, keď pocítite milosti, ktoré sa na vás vylejú cez Môjho Syna.

 

Zostaňte bdelí. Zotrvávajte v modlitbách za všetky duše a nikdy, ani na minútu, nebuďte v pochybnostiach, že Som to Ja, váš Večný Otec, ktorý vám cez tieto posolstvá prináša pokoj do mysle, tela a duše.

 

Zaobchádzajte s týmito posolstvami ako s posvätnými. Oni sú a vždy aj budú v súlade s Mojim slovom, ktoré bolo človeku dávané od počiatku časov. Oni spôsobia, že sa vaša duša rozohní plameňom, ktorý budete môcť len ťažko ignorovať.

 

Uvoľnite sa a dovoľte, aby sa Môj Duch dostal až k vám, lebo len tak sa budem môcť dotknúť vašej duše, aby sa iskrou poznania zapálilo vaše srdce.

 

Volám vás – príďte ku Mne, aby Som vás mohol objať tak, ako to dokáže urobiť len Otec.

 

Dovoľte Mi, aby Som vám ponúkol Moju ochranu a Moje milosti, ktoré vás urobia dostatočne silnými na to, aby ste bojovali v Mojej armáde proti zlu vo vašom svete.

 

Moja armáda vás dovedie do vytúženého mieru a poskytne vám lásku, ktorú tak potrebujete, aby ste uhasili váš smäd.

 

Choďte v pokoji, deti, vedomé si toho, že v týchto posolstvách je obsiahnutá pravda, ktorú Som ustanovil pre celý svet.

 

Spoznáte Moju lásku, ak ste čistého a pokorného srdca. Staňte sa malými v Mojich očiach, podobní deťom. Len vtedy vás sťaby anjelov vyzdvihnem do Mojej Nebeskej hierarchie, keď k tomu nastane správny čas.

 

Choďte v pokoji. Položte svoju unavenú hlavu na Moje plece a Ja vám dodám útechy a nádeje, po ktorých tak túžite.

 

Deti, Ja vás milujem, každého jedného z vás.

 

Radujem sa, lebo keď nadíde čas, aby sa naša Svätá rodina zjednotila, celé Nebesia budú spievať v chvále a sláve naveky.

 

 

Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť