Posolstvo 304

04.01.2012 18:15

Posolstvo 304

04.01.2012 - 18:15 hod

— Už veľmi skoro sa nechám poznať —

 

Dcéra Moja, už veľmi skoro sa nechám poznať.

 

Prípravy sú hotové, avšak potrebujem viac modlitieb za tých, ktorí zomrú počas Varovania úbohou smrťou v stave smrteľného hriechu.

 

Moji nasledovníci, naliehavo vás žiadam – modlite, modlite, modlite sa za ich úbohé duše.

 

Milujem vás, Moji milovaní nasledovníci. Ako sa len radujem z lásky a čistoty sŕdc, ktoré vidím medzi vami. Prinášate Mi toľko útechy a zmierňujete Moje utrpenie. Vaša oddanosť je ako balzam na Moje hnisajúce rany.

 

Vo svete, v ktorom je tak mnoho tých, ktorí Mnou pohŕdajú a odmietajú Ma, je to práve vaša vernosť, Moji milovaní nasledovníci, ktorá Mi spôsobuje veľkú radosť.

 

Moje utrpenie je priamoúmerné stupňu bezbožnosti, ktorá je vo svete. Vo svete, ktorý uctieva ctižiadostivosť, glorifikovanie seba samého a falošných idolov.

 

Moje meno nie je považované za dôležité. Pre krik hlasov, ktoré sú posadnuté sebou samými, už Môj hlas nie je počuť.

 

Ako hlasito kričia a chvastajú sa svojimi svetskými profitmi. Avšak je to šepkanie Mojich milovaných nasledovníkov, ktoré Mi dovoľuje hovoriť, takže je počuť Môj hlas.

 

Vy, Moji nasledovníci, ste teraz v takej jednote so Mnou, ktorá vás prekvapí.

 

Choď, dcéra Moja, a povedz Mojim milovaným nasledovníkom, že ich milujem a že im Moje milosti poskytnú dostatok síl nato, aby ohlasovali Moje sväté slovo svetu, ktorý potrebuje počuť pravdu, aby tak mohli byť zachráné duše.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť