Posolstvo 305

04.01.2012 19:20

Posolstvo 305

04.01.2012 - 19:20 hod

— Existujú snahy vyvolať atómovú vojnu na východe —

 

(Výňatok z prijatého posolstva, ktorého väčšia časť bola súkromného charakteru, určeného pre Máriu Božieho Milosrdenstva)

 

 

Moja drahá milovaná dcéra, pozorne Ma teraz počúvaj, keď informujem svet o tom, ako sa národy na východe začnú pokúšať o to, aby zničili jeden druhého.

 

Aby sa zabezpečilo, že táto atómová vojna a ďalšie ukrutnosti budú odvrátené, je potrebných mnoho modlitieb. Nikdy nezabúdaj, že modlitba má moc a dokáže oslabiť mnohé zlé udalosti.

 

Musím vám pripomenúť Moje prianie, aby ste sa modlili za záchranu duší.

 

Dcéra Moja, Ja potrebujem viacej duší, predovšetkým tie, ktoré sú predurčené zomrieť počas Varovania.

 

Medzičasom vám už musí byť známe, že toto je Mojim najväčším želaním a budú to (práve) modlitby Mojich nasledovníkov, ktoré môžu privodiť spásu týmto dušiam.

 

Naliehavo prosím o modlitebné skupiny po celom svete, aby sa teraz vytrvalo modlili za takéto duše.

 

Boh, Môj Večný Otec, primerane odpovie na vaše prosby a ponúkne týmto úbohým dušiam záchranné lano.

 

Teraz si unavená, dcéra Moja. Choď v pokoji. Odpočiň si.

 

 

Tvoj Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť