Posolstvo 307

08.01.2012 14:04

Posolstvo 307

08.01.2012 - 14:04 hod

— Boh Otec - Vy, Moje milované deti, máte pred sebou nádhernú budúcnosť —

 

Ja Som Kráľ všetkého stvorenia. Ja Som Alfa a Omega. Celé ľudstvo bude uctievať Mňa, Boha Otca, Stvoriteľa a Najvyššieho Kráľa.

 

Moja najdrahšia dcéra, čas pre ľudstvo, aby Ma, svojho Nebeského Otca, v celej Mojej sláve, uctievalo, sa konečne ukazuje byť veľmi blízko.

 

Modlitby Mojich milovaných detí, týchto Mojich pokorných služobníkov, chránia duše a väčšiu časť ľudstva pred silami temnoty, ktorá prikrýva Zem.

 

Hľa, hovorím vám – všetkým Mojim pokorným nasledovníkov a tým, ktorí vo Mňa, Stvoriteľa celého ľudstva, veria – zjednoťte sa. Musíte sa zjednotiť v jednu silu, aby ste Ma, vášho Otca, uctievali.

 

Modlite sa teraz v jednote za celosvetové obrátenie. Duch Svätý bol 10. mája 2011 Mnou vyliaty na celý svet. Už vtedy tak mnoho dobrých duší súhlasilo, že budú hlásať Moje slovo.

 

Teraz, ako sila Satana slabne, on zaútočí na toľké duše, na koľké len bude môcť. Najhoršími útokmi budú postihnuté Moje cirkvi a všetci tí, ktorí uctievajú Mňa, ich Nebeského Otca.

 

Viera Mojej cirkvi bude naďalej ochabovať, ale viera tých, ktorí sa predo Mnou skláňajú, bude mať vplyv na myslenie dobrých kresťanov všade na svete a privedie ich bližšie ku Mne.

 

Veľa chaosu sa vytvára medzi Mojimi deťmi. Všetci tí, ktorí sú odvádzaní od modlitieb ku Mne, Najvyššiemu Bohu, počujte teraz Moju prosbu, ktorú mám na ľudstvo.

 

Nikdy nikomu nedovoľte, aby vás odvádzal od pravdy môjho svätého Slova, ktoré ľudstvo dostáva na spásu duší.

 

Nikdy nikomu nedovoľte, aby vás odrádzal od modlitieb za tie úbohé zmučené duše, ktoré boli uchvátené Satanom.

 

Deti, zjednoťte sa ako celok a naposledy sa modlite za milosrdenstvo. Vaše modlitby Mi poskytnú pomoc, ktorú potrebujem, aby Som zachránil väčšinu ľudstva.

 

Ty, Moja dcéra, si prorokom na konci času, ktorá bude trpieť najviac. Kvôli tejto misii sa ti dostáva posledných posolstiev tohto druhu pre svet a staneš sa prvoradým terčom Satana a jeho prisluhovačov.

 

Teraz je mnoho prorokov, ktorým sa dostalo svätého poslania, ustanoveného Mnou na pomoc viesť ľudstvo.

 

Po skončení tvojej misie nebude už nikto iný poslaný, aby oznamoval Moje posolstvá, pretože svet, ako ho poznáš, bude navždy zmenený.

 

Ako prorok posledných časov bude tvoj hlas v prvom rade najviac odmietaný veriacimi. Oni budú napádať tieto Božie posolstvá takým agresívnym spôsobom, že ťa to, Moja dcéra, až zarazí a vydesí.

 

Satan napadne tieto úbohé zasvätené duše, aby Ma prostredníctvom nich ranil. On už zaslepil srdcia veriacich voči pravde.

 

On prekrúti pravdu v mysliach tých, ktorí prejavujú úctu ku Mne, ich Nebeskému Otcovi a k Môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.

 

Vy sa však radujte, pretože mnoho obrátení vo svete sa už dosiahlo pomocou iných vizionárov a prorokov.

 

Vplyvom ich práce už tak boli odvrátené mnohé katastrofické udalosti.

 

Avšak istý počet trestov bude aj naďalej postihovať ľudstvo kvôli očiste národov.

 

Moja dcéra, moc hada bude rozdrtená a to už skoro. A to je dôvod, prečo sa Moje deti nesmú obávať budúcnosti. Vy, Moje milované deti, máte pred sebou nádhernú budúcnosť.

 

Všetko, čo musíte urobiť, je modliť sa za vašich bratov a sestry a úplne Mi dôverovať.

 

A aj keď Varovanie, ktoré príde už skoro a neočakávane, zachráni (mnohé) duše, ešte je potrebných mnoho modlitieb.

 

Tieto modlitby, o ktoré vás teraz prosím, sú obzvlášť za mladé duše v každej časti sveta.

 

Sú to deti, ktoré boli preľstené pomocou podlých klamstiev, ktorých sa dopustil Satan. Sú to deti, ktoré trávia veľa svojho času uctievaním falošných idolov, žijúc vo vysnívanom svete.

 

Oni potrebujú vaše modlitby najviac.

 

Zjednoťte sa, deti.

 

Odložte vaše spory stranou.

 

Straste zo seba plášť pýchy.

 

Padnite v láske a pokore na kolená a proste Ma o milosti, ktoré potrebujete.

 

Tieto milosti zaplavia vašu dušu Duchom Svätým. Len tak budú vaše modlitby počuté a vypočuté.

 

 

Váš milovaný Nebeský Otec

Najvyšší Boh

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť