Posolstvo 309

09.01.2012 20:10

Posolstvo 309

09.01.2012 - 20:10 hod

— Po globálnom vyznaní hriechov sa pripravím na Môj Druhý príchod —

 

Moja drahá milovaná dcéra, čas ubieha rýchle a Varovanie bude predzvesťou prípravy na Môj Druhý príchod.

 

Po celosvetovom vyznaní hriechov, keď väčšine ľudstva budú dané zvláštne milosti a požehnanie, Ja pripravím cestu pre Môj Druhý príchod.

 

Ľudstvo musí akceptovať, že čas pre túto veľkolepú udalosť je už takmer tu.

 

Nepremárnite čas a (bezodkladne) pripravte vaše duše ako aj vašich členov rodiny na Môj Veľkolepý návrat.

 

Môj Veľkolepý návrat prinesie koniec mukám, ktoré ste trpeli po tisíce rokov na Zemi.

 

Táto monumentálna udalosť bude natoľko veľkolepá, že nebude človeka, ktorému by od úžasu a prekvapenia nevyrazila dych, keď sa Ja zjavím na oblohe.

 

Vy, ktorí prináležíte tejto generácii, ste boli vybraní, aby ste mali úžitok z tejto cesty so Mnou do Môjho Nového Raja počas nastávajúcej éry mieru, nad ktorou budem panovať.

 

Nikto nesmie byť vylúčený. Ani jednej duši nesmie byť dovolené, aby prepadla cez sieť. Mojim najväčším želaním je, aby Som vás všetkých vzal so Sebou do Môjho Kráľovstva.

 

Je to veľkolepá oslava, na ktorú ľudstvo čakalo od Mojej smrti na kríži.

 

Tí z vás, ktorí (doposiaľ) ignorujete Moje prosby, naliehavo vás žiadam, aby ste sa (konečne) začali pripravovať.

 

Môj čas sa blíži. Teraz Som poslal do sveta Môjho posledného posla (Máriu Božieho Milosrdenstva – pozn. prekl.), aby vám pomohol pripraviť si vaše duše. Bolo to tak predpovedané.

 

Neignorujte Moju výstrahu, lebo inak nebudete bdelí a nepodarí sa vám, aby ste sa náležite pripravili.

 

Odteraz vám budem dávať mnoho posolstiev, aby bol svet pripravený prijať Ma za svojho vládcu.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť