Posolstvo 310

10.01.2012 20:30

Posolstvo 310

10.01.2012 - 20:30 hod

— Tak mnoho duší sa rozhodlo ignorovať znamenia, ktoré dávam —

 

Moje dieťa, musíš povedať svetu, aké dôležité sú modlitby v tomto čase.

 

Moje deti trpia všade, v každej zemi.

 

Je dôležité, aby sa v tomto čase všetky Božie deti zjednotili, aby sa tak konečne odstránila temnota zo zeme.

 

Jak len plačem od žiaľu, keď sa duše rozhodli, že si nebudú všímať moje návštevy u vizionárov na zemi. Toľké sa rozhodli ignorovať znamenia, ktoré dávam, aby som zaistila, že viera môže byť obnovená.

 

Tak chladné sú ich srdcia, vrátane sŕdc kňazov a duchovenstva, ktorí sú slepí voči pravde, až sa tým premárnilo tak mnoho času.

 

Keby si len boli otvorili svoje srdcia pre posolstvá, ktoré som dala svetu, potom by viac duší bolo dostalo duchovnú potravu, ktorú potrebujú.

 

Toto sú posledné dni, kedy si musíte vziať k srdcu moje povzbudivé slová.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby bol hlas môjho Syna počutý tak, ako bolo zamýšľané.

 

Snáď ste si, deti, nemysleli, že by On ľudstvo nepripravil na Svoje veľké milosrdenstvo?

 

Práve to sa On teraz chystá dosiahnuť cez obrátenie toľkých duší, ako je len možné.

 

Jeho plány sú dokončené až na jednu výnimku – potrebuje ešte viacej modlitieb, pretože bez týchto modlitieb budú duše vydané napospas Podvodníkovi.

 

Moje dieťa, môj Syn už čoskoro prinesie tak prepotrebnú úľavu Svojim milovaným deťom.

 

Vo Svojom milosrdenstve On teraz pripraví svet aj na svoj Druhý príchod.

 

Modlite sa, aby všetci tí, ktorí veria v môjho Syna, otvorili svoje srdcia pre pravdu Jeho svätých posolstiev.

 

Keď budú počúvať a nasledovať Jeho pokyny, tak všetko bude dobré.

 

Keď však budú ignorovať Varovanie, ktoré je im dávané z čistej lásky, potom budú aj ostatným upierať príležitosť na spásu.

 

Snažne prosím, aby duše prejavili šľachetnosť a prisľúbili môjmu Synovi vernosť, keď s Ním budú kráčať v ústrety Jeho slávneho panovania v Novom Raji.

 

Poslovia boli na nejaký čas vyslaní do sveta, aby pomohli pripraviť svet na túto veľkolepú udalosť.

 

Posledné štádiá sú v tomto čase.

 

Načúvajte teraz hlasu môjho Syna, keď s vami hovorí. Neodmietajte Ho.

 

 

Vaša milujúca Matka

Nebeská Kráľovná

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť