Posolstvo 313

13.01.2012 08:00

Posolstvo 313

13.01.2012 - 08:00 hod

— Modlitebná kampaň pred Varovaním (19) "Za mladých ľudí" —

 

Moje dieťa, dnes som zarmútená, pretože veľmi trpím, keď myslím na tie úbohé duše, ktoré počas Varovania zomrú.

 

Musíš prosiť o naliehavú modlitbu za tie duše, ktoré u môjho Otca vyvolávajú hnev. Ich správanie je v Jeho očiach ohavné.

 

Prosím modlite, modlite, modlite sa za tieto deti temnoty, z ktorých mnohé nevedia, čo činia.

 

Ich skazenosť privádza môjho Syna k plaču a Jeho rany hnisajú. Je dôležité, aby sa počas Jeho Božieho milosrdenstva (Varovania) nachádzalo toľko duší, ako to len bude možné, v objatí Jeho náručia. Prosím požiadaj moje deti, aby táto Modlitebná kampaň (19) bola venovaná mne, Matke Spásy, na záchranu týchto úbohých duší.

 

 

"Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej temnote, aby spoznali tvojho milovaného Syna, keď príde, aby zachránil celé ľudstvo.

 

Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne Jeho veľké milosrdenstvo.

 

Modlím sa Matka, aby všetci boli zachránení a prosím ťa, aby si tieto duše prikryla svojim svätým plášťom a poskytla im ochranu pred Podvodníkom, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen."

 

 

Moje dieťa, pre môjho Syna sú všetky duše dôležité. Ale sú to práve mladé duše, nachádzajúce sa v smrteľnom hriechu, ktoré Ho trápia najviac.

 

Modli sa, aby svetlo milosrdenstva prežiarilo temnotu, ktorá zahaľuje ich mysle a duše. Modli sa, aby sa vo svojich hrozných životoch, ktoré vedú, zriekli morálnej skazenosti a prázdnoty. Modli sa, aby vzopäli ruky a prosili o milosrdenstvo, pretože inak im nikdy nebudú dané milosti, ktoré potrebujú, aby vošli do Nového Raja.

 

Aká to len bude pre vás, ktorí prijmete tento dar Varovania a ktorí vojdete do Novej éry Raja na Zemi, ohromná strata, títo mladí ľudia. Môjmu Synovi to zlomí srdce, ak aj oni nebudú môcť byť zachránení.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Nebies – Mária

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť