Posolstvo 315

13.01.2012 21:35

Posolstvo 315

13.01.2012 - 21:35 hod

— Vedci verejne poprú, že sa tento zázrak stal —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne bude Moje Božie milosrdenstvo spoznané a nakoniec aj pochopené.

 

Lúče Môjho milosrdenstva, ktorých začiatok predznamená ružovo sfarbená obloha, zaplavia Zem, aby zachránili ľudstvo.

 

Žiadna osoba (nad 7 rokov – pozn. prekl.) nebude výnimkou. Prezidenti, králi, kráľovné, princovia, chudobní, celebrity, žobráci, zlodeji, vrahovia, ateisti a veriaci v Boha Otca a vo Mňa, Jeho milovaného Syna – títo všetci budú zasiahnutí Mojím (milosrdným) darom.

 

Tí, ktorí sú arogantní, padnú v pokore na kolená, keď uvidia svoje ťažké hriechy tak, ako sa tieto javia Mne v Mojich očiach.

 

Bezbožníci uvidia svetlo Mojej Božej existencie a bude na nich, aby sa rozhodli. Buď príjmu Moju lásku a milosrdenstvo alebo Ma udrú do tváre. Tak či onak – všetky Božie deti uvidia lúče Môjho milosrdenstva a bude pre nich ťažké, aby ignorovali tento zázrak.

 

Všetkých vás naliehavo prosím o modlitby, aby Moje milosrdenstvo bolo uvítané a prijaté tak, ako keď hladný človek siaha po chlebe života. Bez tohto chleba zomrie.

 

Možné sú len dve cesty – buď pôjdete so Mnou, vašim Božským Spasiteľom alebo budete čeliť plameňom pekla.

 

Ja Som vždy plný milosrdenstva ale po Varovaní bude už len veľmi málo času, aby ste preukázali kajúcnosť.

 

Mnoho vedcov a ľudí zo Satanovej armády bude použitých, aby verejne popreli, že sa tento veľký zázrak naozaj stal. Modlite sa za nich, aby toto klamstvo nezviedlo vlažné duše, ktoré by tak mohli byť pokúšané, aby sa znova odo Mňa odvrátili.

 

Pripravte sa, deti. Nezabúdajte, že tento zásah z Nebies je jediným (možným) spôsobom, ako zachrániť väčšinu ľudstva.

 

Keby Som nevylial Moje milosrdenstvo na celý svet, potom by len veľmi málo duší mohlo vojsť do Môjho Nového raja na zemi.

 

Všetkých vás milujem a vítam v lone Mojej lásky a milosrdenstva.

 

Nemajte strach z toho, že vaše duše budú zaplavené Mojim Duchom Svätým. Vás veriacich to dokonca ešte viac posilní vo vašej láske ku Mne a potom sa pripojíte k Mojej armáde, aby ste privádzali k obráteniu tých, ktorí potrebujú viac času, aby sa ku Mne navrátili.

 

 

Váš Spasiteľ a Milosrdný Kráľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť