Posolstvo 317

17.01.2012 14:00

Posolstvo 317

17.01.2012 - 14:00 hod

— Posvätení služobníci - budete vedení smerom k falošnému prorokovi —

 

Moja drahá milovaná dcéra, nadišiel čas oznámiť svetu, aby si ľudia pripravili svoje duše na Môj návrat na Zem tak, ako to bolo predpovedané.

 

Môj ľud povstane a bude Ma vítať, keď opäť prídem, no tentokrát (preto), aby Som si nárokoval Môj právoplatný trón ako kráľ ľudstva.

 

Tým z vás, ktorí poznáte Môj hlas – musíte mať úplnú dôveru vo Mňa.

 

Povediem vás po ceste pravdy, aby sa každý z vás stal hodným vojsť do Nového raja na Zemi.

 

Odmietnite hlas temnoty, ktorá vás pri každej príležitosti zaslepí a bude sa pokúšať vás odo Mňa odviesť.

 

Ja Som váš milovaný Spasiteľ, ktorý zomrel ukrutnou smrťou na kríži. Napriek tomu bude Moje utrpenie pokračovať, až pokým neprivediem do bezpečia zbytok Mojej cirkvi na Zemi.

 

Prichádzam, aby Som vás opäť ešte raz zachránil. Dovoľte Mi, aby Som to urobil bez prekážok.

 

Tak mnohí z vás sa tvárili byť hluchí voči Mojim prosbám k ľudstvu, aby si ľudia pripravili svoje duše na túto nádhernú éru mieru. Vy neviete, že vás milujem?

 

Je to kvôli súcitnej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, že prichádzam, aby Som vás nielen varoval, ale vám aj pomohol sa pripraviť na tento veľkolepý okamih.

 

Uvedomujem si, že tí z vás, ktorí Ma milujú, predovšetkým Moji zasvätení služobníci, sú obzvlášť ostražití ohľadne falošných prorokov, ktorí by sa mohli objaviť. To je aj veľmi dôležité. Príďte teraz a poproste Ma, aby Som vás naplnil Duchom Svätým k tomu, aby vám mohla byť a aj bola odhalená pravda.

 

Pokiaľ sa ku Mne neobrátite, potom nedokážete porozumieť tomu, čo od vás očakávam.

 

Poďte ku Mne a teraz Ma počúvajte. Vaše utrpenie bude ťažké, lebo Satan vás nenechá ani na chvíľu na pokoji.

 

On vie, že Ja sa nechávam poznať nielen cez Máriu, ktorá je Mojim prorokom posledných časov, ale tiež cez mnohé (ďalšie) duše. Tieto Moje duše, ktoré boli vyvolené, aby sa stali poslami na konci času, budú práve tými, ktorým budú kladené najväčšie prekážky zo strany Mojich zasvätených služobníkov.

 

Nanešťastie budete miesto toho vedení Podvodníkom smerom k Falošnému prorokovi a jeho prisluhovačom, ktorí budú všade chrliť klamstvá a nepravdy.

 

Tým, ktorí príliš rýchlo odsudzujú Mojich poslov, odkazujem – buďte veľmi opatrní. Vy, Moji posvätení služobníci, sa stanete hlavným cieľom Podvodníka.

 

Bude to vaša myseľ, ktorú sa ako prvú pokúsi obrátiť iným smerom. Pretože ak sa odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, odvrátite, potom povediete Môj ľud nesprávnym smerom.

 

Bez toho, aby ste si toho boli vedomí, mu zabránite, aby počul pravdu z Mojich Božích úst.

 

Spôsobíte, že Moje deti budú trpieť hladom z nedostatku výživy, nevyhnutnej k ich duchovnému rastu.

 

Uvedomte si, že ste účastní konca časov. Nepremárnite čas, ktorý vám zostáva tým, že budete žiť v prázdnote klamstiev a chaosu.

 

Bitka sa začala a zbytok Mojej cirkvi bude zachránený, keď bude so Mnou kráčať do Môjmu slávneho panstva.

 

Modlite sa, aby ani jedna duša nezostala pozadu.

 

Modlite sa tiež, aby ste vy, Moji svätí služobníci, neboli braní na zodpovednosť zato, že odvádzate Moje deti od pravdy, svetla a spásy, na ktorú majú právo.

 

Teraz Ma nasledujte a pomôžte Mi spasiť duše.

 

 

Váš milovaní spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť