Posolstvo 319

19.01.2012 20:30

Posolstvo 319

19.01.2012 - 20:30 hod

— Antikrist, ktorý sa skrýva v zákulisí, sa už čoskoro objaví vo svete —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz mocne povstaň, aby si mohla pokračovať v ohlasovaní môjho najsvätejšieho slova svetu.

 

Tí, ktorí počúvajú a veria môjmu najsvätejšiemu slovu, môžu obdržať veľké milostí, ak sa budú modliť moje modlitby, dané v rámci Kampane pred Varovaním.

 

Očistec na Zemi, ktorý už čoskoro zažijú duše, ktoré po Varovaní preukážu nad svojimi hriechmi skutočnú ľútosť a výčitky svedomia, bude pre ne ťažký.

 

Toto pokánie je dôležité, deti.

 

Nebráňte sa mu ale prijmite ho.

 

Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, musíte Ma teraz počúvať. Váš počet bude narastať potom, ako sa moje Milosrdenstvo ukáže svetu a vaše hlasy budú znieť divočinou tohto sveta.

 

Vďaka vašej sile a bojovnému duchu bude moja cirkev schopná prežiť prenasledovanie.

 

Vy, deti, sa nemáte čoho obávať, ak budete pokorne kráčať po mojom boku.

 

Vaša pokorná poslušnosť je nevyhnutná pre dosiahnutie milostí, ktoré potrebujete, aby ste zostali silní a zachovali si pevné nervy ako súčasť mojej armády v boji proti Antikristovi.

 

On, deti moje, sa skrýva v zákulisí ale už čoskoro sa objaví pred zrakmi sveta.

 

Je bez hanby a bude plný chvastavých rečí o svojom humanitárnom úsilí. Mnohí podľahnú jeho šarmu, keď bude apelovať na dobrotu ich srdca.

 

Tu je modlitba "Za zabránenie Antikristovi zničiť svet" v rámci Modlitebnej kampane (20), ktorá pomôže zastaviť Antikrista pred zničením mojich detí:

 

 

Ó, Bože Otče, v mene Tvojho predrahého Syna úpenlivo na Teba volám, aby si nedovolil Antikristovi polapiť duše Tvojich detí.

 

Všemohúci Otče, úpenlivo Ťa prosím, zabráň mu, aby na Tvoje deti zoslal teror.

 

Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ mu, aby nakazil Tvoje stvorenie a prosím Ťa, aby si mal milosrdenstvo s tými úbohými dušami, ktoré budú voči nemu bezbranné.

 

Drahý Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň všetky svoje deti od tohto strašného zla.

 

 

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť