Posolstvo 320

20.01.2012 20:15

Posolstvo 320

20.01.2012 - 20:15 hod

— Zapečatená kniha pravdy bude otvorená v príprave na Môj Druhý príchod —

 

Moja drahá milovaná dcéra, nie je dôležité robiť si starosti kvôli ľudskej mienke.

 

Názory ľudí sú ničím v porovnaní s Mojimi svätými slovami, ktoré dostávaš.

 

Moje slovo je prvoradé. Nech ťa žiadne iné názory, vznesené proti Mne, neznepokojujú.

 

Čas na záchranu ľudstva, dcéra Moja, je pre Mňa veľmi krátky.

 

Dcéra Moja, tak mnoho a tak rýchlo sa bude teraz od teba očakávať, že takmer nebudeš schopná lapať dych.

 

Je veľa toho, čo bude teraz prostredníctvom teba odhalené, aby sa Moje deti dozvedeli, ako sa majú správne pripraviť.

 

Ak dovolíš, aby ťa rozptyľovanie, akým sú názory a náhľady ľudí, zbytočne oberali o tvoj čas, potom ťa to bude odvádzať od práce, ktorá je naozaj dôležitá.

 

Dcéra Moja, dovoľ Mi, aby Som ťa v tomto čase naplnil láskou a útechou.

 

Varovanie je veľmi blízko. Akonáhle lúče Môjho milosrdenstva prežiaria celý svet, prejaví každý, kto vo Mňa verí, svoju ľútosť.

 

Tí, ktorí odsudzujú Moje posolstvá, ktoré sú ti dávané a ktorí Ma milujú, sa s láskou a radosťou vo svojich dušiach navrátia k Môjmu svätému srdcu.

 

Len čo sa Varovanie uskutoční, tak dôjde k rade udalostí.

 

Antikrist a jeho skupina – aj keď budú oslabení v dôsledku celosvetového vyznania hriechov (Varovania) – začnú plánovať uchvátenie Mojej svätej cirkvi z vnútra.

 

Moja armáda zaujme svoje postavenie a začne bojovať, aby zachránila svätú katolícku cirkev pred skazou. Oni – Falošný prorok a jeho nasledovníci – nezvíťazia, dcéra Moja, no jak len žialim kvôli Mojim posväteným služobníkom, ktorí odpadnú.

 

Budú natoľko oklamaní, že si budú myslieť, že nasledujú pravovernú katolícku cirkev.

 

V skutočnosti sa ocitnú na strane zarovno s Falošným prorokom, ktorý s pýchou a pohŕdaním vo svojom srdci bude vládnuť nad Mojou Svätou stolicou.

 

Ty, dcéra Moja, musíš požiadať Moje deti, aby sa vytrvalo modlili za zmiernenie tejto ohavnosti.

 

Potrebujem modlitby na záchranu duší Mojich úbohých zvedených kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí sú slepí voči pravde.

 

Petrov Svätý stolec bude znesvätený padlými anjelmi Satana, ktorí budú spolčení s Antikristom a jeho rozličnými organizáciami.

 

Títo všetci, dcéra Moja, majú jedno spoločné – sú výplodom Satana.

 

Ja viem, že to vzbudzuje strach, ale to nebude dlho pretrvávať. Modlitby, a to vo veľkom počte, zmiernia a napomôžu odvracať tieto udalosti.

 

Deti, pripravte si teraz svoje duše tým, že pôjdete ku svätej spovedi, pokiaľ ste katolíci, a to tak rýchle, ako len môžete. V ostatných prípadoch vás všetkých naliehavo prosím, aby ste s čistým srdcom hľadali pokánie za svoje hriechy.

 

Týmto bude vaša bolesť, spojená s (očistným) pokáním počas Varovania, zmiernená. Následne sa musíte modliť za mier na zemi.

 

Prípravy na Môj Druhý príchod započnú ihneď potom, ako sa Varovanie uskutoční.

 

Zapečatená kniha pravdy bude otvorená a tajomstvá budú odhalené skrze teba, dcéra Moja, aby sa stali viditeľné pre celý svet.

 

Moja kniha pravdy bude daná svetu, aby v jednote so Mnou boli vaše duše očistené.

 

Len potom budete pripravení, aby ste spolu so Mnou vošli do éry Božej vôle Môjho Otca, éry pokoja, Môjho Nového raja na Zemi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť