Posolstvo 322

23.01.2012 15:20

Posolstvo 322

23.01.2012 - 15:20 hod

— Počujte Moju naliehavú prosbu o modlitby za duše ateistov —

 

Moja milovaná dcéra, svet stojí na pokraji zmien, ktoré ho zmenia na nepoznanie.

 

Môj čas je takmer tu.

 

Naliehavo prosím všetkých veriacich vo Mňa, ich Božského Spasiteľa a Môjho Večného Otca, aby sa utíšili v tom, čo práve robia a počúvali.

 

Či už veríte alebo neveríte týmto Mojim posolstvám svetu pre tento čas, počujte teraz Moju naliehavú prosbu.

 

Modlite, modlite, modlite sa so všetkou láskou, ktorú prechovávate ku Mne vo svojich srdciach, za duše ateistov.

 

Mnohí z nich počas Varovania zomrú.

 

Mnohí nedostanú príležitosť k pokániu včas.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste obetovali všetko vaše utrpenie a modlitby za tieto duše, aby Som ich tak mohol zachrániť od plameňov pekla.

 

Modlite sa za tých, ktorí sa ku Mne neobrátia ani vtedy, keď im bude ukázaná pravda.

 

Modlite sa takisto za tých, ktorí budú považovať očistec na zemi – predstavujúci pokánie, ktoré budú akceptovať s dobrotou srdca – za veľmi ťažký.

 

Pre mnohých z nich to bude veľmi bolestivé.

 

Modlite sa, aby dostali silu, potrebnú nato, aby to vydržali.

 

Choďte deti a robte všetko to, o čo Som vás prosil, pretože už zostáva len málo času.

 

Milujem vás. Pamätajte si, nie je čoho sa obávať, ak Ma milujete.

 

Len sa modlite za tých, ktorí Ma teraz – v dnešných dňoch – odmietajú a za tých, ktorí sa obrátia k pravde chrbtom.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť