Posolstvo 326

27.01.2012 23:50

Posolstvo 326

27.01.2012 - 23:50 hod

Výzva k duchovenstvu - pripravte moje stádo na môj dlho očakávaný príchod na Zem

 

Ja som váš milovaný Ježiš, Syn Boha Najvyššieho a narodený z nepoškvrnenej Panny Márie.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nestrácaj z pamäti, že keď pracuješ pre Mňa, budeš prenasledovaná, pretože ľudia neradi počúvajú pravdu, ktorú ti odhaľujem v tomto konci časov.

 

Moje sväté slovo bolo tak dlho potláčané, ale už tomu tak viac nebude.

 

Môj hlas bude počuť po celom svete. Moja láska bude zjavená v celej mojej sláve a človek sa konečne dokáže sám zbaviť okov zla, ktoré na jeho členky vložil Satan.

 

A aj keď do duší mojich detí prenikne pravda a prinesie im slobodu, na ktorú tak dlho čakali, stane sa žiaľ aj príčinou rozkolu.

 

Moji milovaní posvätení služobníci – kňazi a všetci príslušníci kléru, ktorí patríte do svätej katolíckej Cirkvi – vedzte, že Ja vás všetkých milujem.

 

Toľkí z vás ste sa v šľachetnosti svojho srdca vzdali svojich životov pre Mňa. Teraz budete musieť u Mňa hľadať oporu.

 

Musíte sa modliť za to, aby ste boli vedení a zotrvali po celý čas silní vo vašej viere a v schopnosti vedieť rozlišovať.

 

Nikdy ani na chvíľku nespúšťajte zo Mňa oči.

 

Potrebujem vás, aby ste pripravili moje stádo na moje privítanie počas môjho dlho očakávaného Druhého príchodu na Zem.

 

Budete musieť vytrvať a nesmiete dovoliť, aby ste boli odradení od vašej lásky ku Mne bez ohľadu na to, ako veľmi na vás budú tlačiť.

 

Vy ste Moji skutoční učeníci a musím vás naliehavo prosiť, aby ste pozdvihli svoje zbrane na záchranu mojej Cirkvi. Táto pravá Cirkev, založená na skale mojim milovaným učeníkom Petrom, nikdy nezanikne.

 

Nepriateľ sa možno domnieva, že sa dá zničiť, ale to je pochabá domnienka.

 

Nikto nemôže zničiť a ani nezničí moju Cirkev. Ona znova povstane z popola, aby ohlásila moju slávu, keď sa vrátim na záchranu môjho kráľovstva na Zemi.

 

Nikdy Ma nesmiete opustiť, vášho milovaného Spasiteľa, nikdy.

 

Lebo bezo Mňa nie je svetlo. Bez svetla niet žiadnej budúcnosti.

 

Dcéra moja, v rámci Modlitebnej kampane (22) dávam svetu túto modlitbu "Za katolíckych kňazov, aby zachovávali učenie Cirkvi", venovanú katolíckemu kléru:

 

 

"Ó môj milovaný Ježiš, zachovaj ma pri sile a udržuj vo mne plameň mojej lásky k Tebe v každom okamihu dňa.

 

Nikdy nedovoľ, aby tento plameň mojej lásky k Tebe pohasol alebo úplne vyhasol.

 

Nikdy nedovoľ, aby som v slabosti podľahol pokušeniu.

 

Udeľ mi potrebné milosti, aby som sa vo svojej oddanosti a vernosti stal hodným svojho povolania a dôsledne zachovával pravé učenie katolíckej Cirkvi.

 

Vždy Ti ponúkam svoju vernosť.

 

Sľubujem, že budem po boku Tvojej armády bojovať za katolícku Cirkev, aby mohla znovu v sláve povstať a uvítať Ťa, drahý Ježiš, keď opäť prídeš. Amen."

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ všetkého Ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť