Posolstvo 327

28.01.2012 21:00

Posolstvo 327

28.01.2012 - 21:00 hod

— Panna Mária - modlite sa z celého srdca za pápeža Benedikta —

 

Moje dieťa, tak ako Duch Svätý postupne rozprestiera svoje krídla nad všetky Božie deti, tak sa aj Satanova moc s postupujúcimi dňami oslabuje.

 

Vďaka modlitbám a zvláštnym milostiam, ktoré dáva môj Otec, Boh Najvyšší, mojim deťom, vzrastá všade viera a Božia láska. Obrátení pribúda. Mnohé moje deti si toho možno nie sú vedomé, ale uvidia to, ak lepšie otvoria svoje oči.

 

Prosím ťa, moje dieťa, musíš sa z celého srdca modliť za pápeža Benedikta. On tak veľmi trpí a v mnohých prípadoch je úplne sám vo svojom trápení kvôli odpadnutiam od viery, ktorých je svedkom mimo aj vo vnútri Vatikánu.

 

Jeho dni pôsobenia na Svätom stolci boli predĺžené a vďaka tomu boli odvrátené mnohé spustošenia, spôsobované Satanom.

 

Modlitba, moje deti, je ako burácanie hromu v nebesiach. Vaše modlitby, deti, sú počuté a z nebies sa im dostáva odpovede.

 

To je dobré a preto, moje dieťa, pokračuj v modlení modlitieb, ktoré si dostala v rámci Modlitebnej kampane.

 

Toto je osobitná modlitba "Za bezpečnosť pápeža Benedikta" v rámci Modlitebnej kampane (23), venovaná pápežovi Benediktovi:

 

"Ó, môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a pre Jeho utrpenie, ktoré podstúpil, aby zachránil svet od hriechu, obetujem teraz túto modlitbu za ochranu Tvojho svätého služobníka, pápeža Benedikta, hlavy Tvojej Cirkvi na zemi, aby aj on mohol byť nápomocný pri záchrane Tvojich detí a všetkých Tvojich zasvätených služobníkov z područia Satana a jeho padlých anjelov, ktorí sa potulujú svetom a kradnú duše.

 

Ó, Otče, ochraňuj Tvojho pápeža, aby mohli byť Tvoje deti vedené po pravej ceste do Tvojho Nového raja na Zemi. Amen."

 

 

Vaša Kráľovná Neba a Zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť