Posolstvo 328

29.01.2012 21:18

Posolstvo 328

29.01.2012 - 21:18 hod

Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené svätej Faustíne

 

Ja, váš Ježiš, si prajem informovať svet, že Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené Mojej dcére Helene, svätej Faustíne.

 

Toto tajomstvo bude odhalené, zatiaľ čo všetci budú svedkami konečného prejavenia sa Mojich lúčov milosrdenstva na záchranu ľudstva.

 

Lebo tí, ktorí sa ti, dcéra Moja, vysmievajú a tvrdia, že toto tajomstvo už bolo svetu odhalené, musia vedieť nasledovné.

 

Koľko ľudí v dnešnom svete vie o Mojom zasľúbení Božieho milosrdenstva? Veľmi málo, vrátane teba, dcéra Moja.

 

Či snáď Moji nasledovníci nevedeli, že sa vrátim, aby Som pripravil svet na túto veľkú udalosť?

 

Ja vždy pripravujem Moje deti na takéto udalosti. Môj Večný Otec posiela prorokov do sveta s jediným cieľom – dať vám primerané varovanie, aby duše neboli zaskočené. Vychutnajte si tento dar proroctva a neodmietajte ho.

 

Nikdy si nenamýšľajte, že už všetko viete o Mojich cestách, pretože aj keď Ma môžete milovať, nie vždy Ma aj skutočne poznáte a rozumiete Mojim cestám.

 

Pretože každému z vás, kto sa vysmieva Mojim prorokom, hovorím – pamätajte si, že to nie sú oni, ktorým sa vysmievate, ale Mne. Oni sú jednoducho len nástroje.

 

Vy, Moje deti, sa nesmiete nikdy domnievať, že Ma naozaj poznáte, pretože keby tomu tak bolo, nezapierali by ste Ma. No napriek tomu dnes – práve tak, ako to spravili Moji učeníci v čase, keď som chodil medzi nimi – stále popierate, že Som to Ja, kto vás k sebe volá.

 

Podávate Mi, idúc Mi v ústrety, vašu ľavú ruku a súčasne Mi zasadzujete úder vašou pravou rukou.

 

Nepočujete Ma, že k vám teraz hovorím? Ak nie, tak sa pokojne usaďte a modlite sa ku Mne, aby Som mohol naplniť vaše zmorené srdce plameňom Môjho Ducha Svätého.

 

Ja vás milujem a ak Mi dovolíte, aby Som vošiel do vášho srdca, ktoré nebude mať pancier z ocele, brániaci Mi vojsť, tak vás oslobodím.

 

Keď otvoríte vaše oči a uvidíte, že Som to Ja, váš Božský Spasiteľ, kto s vami hovorí, potom Ma s láskou a radosťou vo vašom srdci nasledujte na ceste do Nového raja.

 

Nedovoľte Zlému, aby zasial pochybnosti do vašej mysle. Modlite sa, aby ste v pokore mysle a ducha mali dostatok síl pribehnúť do Môjho náručia.

 

Len keď ku Mne prídete ako dieťa, nájdete skutočný mier vo svojej duši. To je jediný spôsob, ako sa Mi dá vojsť do vášho srdca.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť