Posolstvo 329

30.01.2012 13:00

Posolstvo 329

30.01.2012 - 13:00 hod

– Panna Mária vyzýva ku dňu modlitby a pôstu v príprave na Varovanie –

 

Toto posolstvo dostala Mária Božieho Milosrdenstva po dvoch oddelených zjaveniach Panny Márie, z ktorých jedno bolo o polnoci 29. januára a druhé o 13. hodine 30. januára 2012, počas ktorého sa Panna Mária javila byť veľmi zarmútená.

 

 

Moje dieťa, zatiaľ čo môj Syn teraz prichádza, aby celý svet zaplavil lúčmi Svojho milosrdenstva, musím vám s ťažkým srdcom povedať, že veľa ľudí počas Varovania zomrie.

 

Modlite, modlite, modlite sa za ich duše.

 

Ty, moje dieťa, musíš požiadať všetkých, ktorí sledujú tieto Božie posolstvá, aby utorok – 31. január 2012 – zasvätili ako mimoriadny deň modlitbe.

 

V tento deň sa musíte modliť Najsvätejší ruženec (doporučujeme bolestný ruženec – pozn. prekl.) ako aj ruženec Božieho milosrdenstva.

 

Kde to bude možné, nech sa každý z vás počas tohto dňa pokúsi zachovať pôst. Týmto spôsobom môže byť vďaka milosrdenstvu môjho milovaného Syna Ježiša Krista zachránených viacej duší v okamihu ich smrti a to predovšetkým tých, ktoré sú v smrteľnom hriechu.

 

Plačem slzy žiaľu a ľútosti nad týmito úbohými ľuďmi, ktorí nemajú predstavu, aké veľké utrpenie a žiaľ spôsobujú ich hriechy môjmu Synovi.

 

Radosť nad darom, ktorý môj Syn teraz prináša svetu, je zakalená smútkom pre tých, ktorí nemôžu byť zachránení, pretože sa tak rozhodli z vlastnej vôle.

 

Lži, ktoré všade po celom svete budú rozhlášať a rozširovať temné duše potom, ako sa Veľké Varovanie udeje, musia byť zastavené skrze vaše modlitby.

 

Modlite sa, aby nikto počas Varovania alebo po ňom nepopieral Božie milosrdenstvo môjho Syna, pretože každá duša, ktorá podľahne takýmto klamstvám, bude uchvátená Satanom.

 

Deti, všade rozširujte obrátenie. Akceptujte, že som Spolu-Vykupiteľka a Prostredníčka, pracujúca bok po boku s mojim milovaným Synom Ježišom Kristom na záchrane všetkých duší od večnej skazy.

 

Moja láska k vám, deti, je veľmi silná. Každou sekundou dňa vyprosujem milosrdenstvo za každú jednu dušu, keď môjho Otca prosím o miernosť.

 

Musíte mi však pomôcť deti tým, že sa cez modlitbu a obetu so mnou spojíte, aby ste všetkým Božím deťom pomohli vojsť bránami Nového raja.

 

 

Vaša nebeská Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť