Posolstvo 332

02.02.2012 15:30

Posolstvo 332

02.02.2012 - 15:30 hod

— Mysleli ste si, že by Som si vás až do Súdneho dňa nevšímal? —

 

Drahá Moja dcéra, ako Som len potešený odpoveďou Mojich nasledovníkov na Môj veľký dar plných odpustkov pre úplné odpustenie hriechov.

 

Ale ako Som len zarmútený kvôli tým nevďačným srdciam, ktoré odmietajú Môj dar.

 

Tieto duše nechápu, že len Boh Otec môže dať súhlas na udelenie tohto daru úplných odpustkov.

 

Nie je pritom dôležité, či ich svetu udeľuje Môj svätý vikár (pápež) alebo Ja, váš Božský Spasiteľ.

 

Čo je dôležité je to, že je už len málo času, ktorý zostáva na záchranu ľudských duší.

 

Tí z vás, ktorí spochybňujete Moje slovo, vedzte, že Som to Ja, váš Božský Spasiteľ, ktorý k vám hovorí z Nebies.

 

Nepripúšťate, že Ja naozaj existujem a že Si prajem poslať vám správu na konci týchto časov?

 

Myslíte si, že by Som si vás až do Súdneho dňa nevšímal a nepripravil týmto spôsobom komunikácie vaše duše?

 

Ak vo Mňa veríte, potom musíte veriť aj v Boží zásah. Ak v to neveríte, potom nemáte otvorené svoje srdcia.

 

Odkiaľ viete, že Som to Ja?

 

Žiadam vás, aby ste sa teraz posadili a osobne sa so Mnou zhovárali. Proste Ma o milosť Ducha Svätého a Ja okamžite odpoviem otvoreným a čistým dušiam.

 

Odložte svoj pancier a dovoľte Mi, aby Som vám poskytol tento výnimočný dar.

 

Vedzte, že Ma urážate, keď odmietate Moje dary. Má to takisto znamenať, že odmietnete aj Moje milosrdenstvo?

 

Skloňte svoje hlavy a proste Ma o odpustenie. Dám vám osvietenie, aby ste spoznali pravdu, pokiaľ v pokornej vďačnosti ku Mne prídete.

 

Keď sa vaše oči otvoria voči pravde, potom vám vyhŕknu slzy pochopenia a vy Mi budete nakoniec ďakovať za tento Môj úžasný dar odpustenia vašich hriechov.

 

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť