Posolstvo 333

04.02.2012 10:09

Posolstvo 333

04.02.2012 - 10:09 hod

— Nenávisť je nenávisť - nie je dvojakého druhu - vždy je rovnaká —

 

Moje dieťa, v istých častiach sveta sa prudko rozrastá zlo.

 

Zatiaľ čo sa s nenávisťou v dušiach organizujú vojny, sú v rovnakom čase v iných častiach sveta duše iných zaplavované Duchom Svätým.

 

Začal sa boj duší - dobrých proti zlým.

 

Moje dieťa, nikdy nepredpokladaj, že zatvrdilé duše sú dušami vlažnej viery alebo také, ktoré nemajú žiadnu vieru.

 

Mnohí, ktorí majú súcit a veria v môjho Syna Ježiša Krista, sa teraz v pokušení od Neho odvrátia.

 

Ich mysle sa naplnia pochybnosťami, ktoré ich spravia slepými voči slovu Môjho milovaného Syna, zatiaľ čo On cez teba, moje dieťa, hovorí k svetu.

 

Ich nenávisť, ktorú obrátia voči Jeho svätému slovu, bude rovnako silná ako nenávisť, ktorú preukazujú vrahovia ku svojim obetiam.

 

Nenávisť pochádza od Podvodníka.

 

Lži sú šírené Satanom, ktorý k tomu zneužíva slabé duše, aby zdiskreditoval pravdu.

 

Nenávisť je nenávisť – nie je dvojakého druhu – vždy je rovnaká.

 

Tieto verné duše budú teraz podnecované vo svojej pýche, zatiaľ čo sa Satan naposledy pokúsi zabrániť šíreniu týchto nanajvýš naliehavých posolstiev svetu.

 

Môj Syn potrebuje podporu Svojich milovaných nasledovníkov, aby vytvoril Svoju armádu na zemi. Táto armáda povstane z Jeho verných nasledovníkov.

 

Buďte si istí, že to bude práve táto skupina a v nej tí, ktorých srdcia zatvrdnú ako prvé.

 

Dušu, ktorá sa v temnote už raz nachádza, nemôžete zatvrdiť. A práve preto to budú duše, majúce svetlo, ktoré bude Satan pokúšať.

 

Budú potom šíriť klamstvá, aby môjho Syna ranili a túto prácu zdržiavali.

 

Nebudú chápať, že sa im to deje preto, lebo si myslia, že ich povinnosťou je brániť pravé slovo môjho Syna.

 

No môj Syn bude prežívať muky, dieťa moje, keď budú v týchto posolstvách, ktoré ti On dáva, nachádzať chyby.

 

Pravá podstata Jeho cirkvi sa už čoskoro k Nemu obráti chrbtom. Budú Ho zapierať a následne Ho znova budú pribíjať na kríž.

 

Pýcha im bráni v tom, aby otvorili svoje oči, keď On teraz pred nimi stojí s otvorenou a milujúcou náručou.

 

Moje dieťa, s naliehavosťou prosím, aby sa všetky Božie deti zjednotili a bojovali za záchranu všetkých duší.

 

Moje dieťa, toľké z nich teraz nepočúvajú tieto posolstvá avšak potom, ako sa Varovanie stane, počúvať budú.

 

Modlite, modlite, modlite sa za tie duše, ktoré vás zraňujú, ohovárajú a šíria o vás nepravdy.

 

V rámci Modlitebnej kampane (25) vám teraz dám modlitbu "Za ochranu vizionárov na celom svete", aby ste prosili o ochranu všetkých mojich vizionárov a tých, ktorí boli vybraní Bohom Otcom, aby v týchto časoch šírili Jeho nanajvýš sväté Slovo na Zemi.

 

 

"Ó, najsvätejší Bože, úpenlivo Ťa prosím, aby si ochraňoval všetkých svojich svätých poslov vo svete.

 

Modlím sa, aby boli uchránení od nenávisti iných a prosím Ťa, aby Tvoje najsvätejšie Slovo bolo rýchlo šírené po celom svete.

 

Ochraňuj svojich poslov pred ohováraním, hanobením a pred klamstvami a nebezpečenstvami všetkého druhu.

 

Ochraňuj ich rodiny a vždy ich prikry Duchom Svätým, aby posolstvá, ktoré dávajú svetu, boli prijaté s ľútosťou a pokorou v srdciach. Amen."

 

 

Moje dieťa, pýcha je povahový rys, ktorý vzbudzuje najviac pohoršenia v očiach môjho Otca. Ešte väčšiu bolesť Mu spôsobuje to, keď hriech pýchy ovládne oddané a zasvätené duše a keď tieto odmietajú prijať pravdu Jeho Svätého slova, ktoré je cez Jeho poslov dávané dnešnému svetu.

 

Musia prosiť o dar pravého rozlišovania, ktorého sa mocou Ducha Svätého dostane len pokorným dušiam čistých sŕdc bez pýchy a arogancie.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť