Posolstvo 334

04.02.2012 10:55

Posolstvo 334

04.02.2012 - 10:55 hod

Dôjde k vzájomne prepojeným vojenským konfliktom za účasti Iránu, Izraela, Egypta a Sýrie

 

Moja najdrahšia dcéra, tvoja oddanosť ku Mne je vystavená skúškam každý deň. Toľkí sa pokúšajú zastaviť ťa v tvojej práci pre Mňa, avšak nedokážu to spraviť, pretože sa ti dostáva svätej ochrany z nebies. Tí, ktorí sa ti pokúšajú spôsobovať bolesť, utrpenie a hanobenie, budú potrestaní. Nebudem tolerovať takéto konanie.

 

Nezabúdaj – bolo to predpovedané, že nikto nemá moc, aby zastavil plameň Ducha Svätého, ktorý sa bude cez Moje nanajvýš posvätné posolstvá vylievať na celé ľudstvo.

 

Preto ťa prosím, aby si aj naďalej ignorovala prekážky, ktoré sú pred teba kladené a nevenovala pozornosť nenávisti, pochádzajúcej od Satana.

 

Keď sa budeš zapodievať nenávisťou, tak sa tým bude len rozmáhať.

 

Ignoruj ju a ona ustane, pretože takto nebude schopná nájsť živnú pôdu, ktorú potrebuje nato, aby rástla a rozmáhala sa.

 

Chcem vám, deti Moje, povedať, že udalosti, ktoré boli predpovedané v Knihe Zjavenia Jána, sa teraz vo svete začínajú odvíjať.

 

Moje deti sa nemusia desiť, pretože ich viera a ich modlitby pomôžu zmierniť dopady vojny, genocídy, hladu a odpadlíctva od viery.

 

Dôjde k prepuknutiu vojenských konfliktov, ktoré budú zahŕňať Irán, Izrael, Egypt a Sýriu a ktoré budú navzájom prepojené.

 

Rovnako tak aj Taliansko bude postihnuté negatívnym dopadom v spojitosti s tým, keď povstane Falošný prorok a jeho spoločník Antikrist.

 

Vytrvalo sa modlite, aby neboli všetky krajiny vtiahnuté do globálnej štruktúry moci, ktorá bude kontrolovať vaše peniaze, pretože ak by sa im to podarilo, potom to bude pre vás veľmi ťažké.

 

Modlite sa k Bohu Otcovi, aby mohol odvrátiť takéto hrozné ohavnosti.

 

Modlitby za duše ostatných zachránia vaše vlastné duše. Všetko, o čo vás prosím a žiadam je, aby ste sa modlili.

 

Takisto sa modlite za obrátenie iných.

 

Teraz to už nebude dlho trvať, až všetky tieto veci začnú dávať zmysel, dcéra Moja. Všetko sa zlepší, pokiaľ po Varovaní dôjde k obráteniu.

 

Teraz choď a povedz Mojim deťom, aby nikdy nemali strach, keď verejne hlásajú Moje slovo, pretože vždy budem stáť po ich boku.

 

Pokiaľ budú zažívať posmech, potom si môžu byť isté, že toto Moje najsvätejšie slovo je pravdou.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť