Posolstvo 335

04.02.2012 15:00

Posolstvo 335

04.02.2012 - 15:00 hod

— Boh Otec - svet podstúpi trest - Môj zásah je nevyhnutný —

 

Moja dcéra, svet sa chystá podstúpiť trest kvôli (všade prítomnému) strašnému hriechu, páchanému ľudstvom.

 

Aj keď mnohé z tohoto trestu už bolo odvrátené, dopadne teraz Moja ruka na zlo, ktoré je páchané v každom kúte sveta.

 

Toľká nenávisť voči Mne, Bohu Otcovi, musí byť zastavená, v opačnom prípade podstúpia Moje deti útrapy ešte väčších hrôz.

 

Teraz pripravujem svet na zmeny, nevyhnutné na očistenie Zeme, ktoré sú v súlade s Mojim plánom na záchranu ľudstva.

 

Hriech sužuje tak mnoho duší.

 

Ja Som Boh všetkého stvorenia a nebudem sa v ústraní prizerať, ako sa Moje deti navzájom ničia.

 

Moja dcéra, existuje zlovestný plán na zničenie veľkej časti ľudstva pomocou vojny.

 

Tieto vojny nie sú náhodné.

 

Videla si, jak mnoho ich je všade vo všetkých národoch?

 

Deje sa to rukou Antikrista, ktorý trpezlivo čaká na svoj okamih slávy na Zemi.

 

Potom, ako budú národy na kolenách, napochoduje a nastolí falošný a vo svojej záludnosti vykonštruovaný mier, ktorý bude len zakrývajúcim klamom.

 

Môj hnev zasiahne tie národy, ktoré sa budú podieľať na tomto veľkom podvode s cieľom ovládnuť svet zmocnením sa národov.

 

Buď silná, Moja dcéra, pretože táto doba, keď sa bude Zem otriasať, nepotrvá dlho. Je však nutná, aby sa Moje deti prebudili.

 

Moje deti boli varované, no Môj hlas je nenávidený.

 

Moje úbohé deti, ktoré vedú dobré životy a ktoré so zdesením hľadia na zlo v ich svete, musia pochopiť, že Môj zásah je nevyhnutný.

 

Ak by Som nezastavil to, čo sa práve deje, tak by veľká časť ľudstva bola zničená.

 

Modlite sa, aby sa Moje deti vo vašich krajinách modlili za mier.

 

Nikdy nemajte strach hlásať Moje slovo a to aj vtedy, keď budete prenasledovaní. Lebo aj jediná duša, ktorá hlasite vyzná svoju vieru, je postačujúca, aby podnietila stovky obrátení.

 

Choďte v pokoji. Čas pre Mňa, Boha Otca, nadišiel, aby Som dal súhlas na rozlomenie pečatí. Len potom budú ľudia akceptovať, že sú bezmocní.

 

Nemajú nad svetom kontrolu, pretože to tak nemôže byť.

 

Len Stvoriteľ všetkého ľudstva má moc nad Satanom a Ja teraz uvalím trest na tie chladné srdcia a temné duše, ktoré sa mu zaviazali vernosťou.

 

Záverečné fázy očisťovania budú teraz započaté.

 

 

Boh Otec

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť