Posolstvo 336

05.02.2012 13:15

Posolstvo 336

05.02.2012 - 13:15 hod

— Panna Mária - modlitbou ruženca môžete pomôcť zachrániť váš národ —

 

Moje dieťa, volám ku všetkým mojim deťom, aby sa v tomto čase modlili za jednotu vo svete.

 

Viera v môjho Syna sa vytráca a moje deti sú ponechávané osamotené s vyprahnutými dušami.

 

Ja som vaše Nepoškvrnené srdce a prostredníctvom lásky, ktorú prechovávam k môjmu predrahému Synovi Ježišovi Kristovi, budem s ním naďalej úzko spolupracovať na záchrane ľudstva.

 

Modlitbami ku mne za môj príhovor budem prosiť môjho Otca, Boha Najvyššieho, aby zadržal Svoju spravodlivú ruku, ktorá privodí prísny trest, ktorý On zošle na Zem, aby tým zabránil ďalšiemu šíreniu zla.

 

Deti, budem vám pomáhať, aby ste sa dostali bližšie k srdcu môjho Syna. Pokiaľ budeme spolupracovať, moje deti, tak dokážeme odvrátiť katastrofy všade vo svete.

 

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ.

 

Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité – a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie – aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.

 

Tak mnoho ľudí mňa — svoju Blahoslavenú Matku — neprijíma.

 

Tak ako môj Syn i ja som odmietaná, opovrhovaná, urážaná a ponižovaná. A predsa, keď ma poprosíte o pomoc, môžem priviesť duše priamo k svätému Srdcu môjho Syna, Ježiša Krista.

 

Deti, môj Syn Ježiš Kristus je váš Spasiteľ a On nikdy neodmietne hriešnikov a nezáleží na tom, ako sčernalé sú vaše duše.

 

Ak ste Ho urazili a pociťujete kvôli tomu ľútosť, potom ma, vašu milujúcu Matku, jednoducho zavolajte a ja vás vezmem za ruku a privediem vás k Nemu.

 

Môj Syn sa pripravuje na Svoj príchod, aby zhromaždil všetky svoje deti, takže vy všetci sa môžete k Nemu pripojiť v Novom raji na Zemi. No vojsť môžu len čisté a pokorné duše.

 

Musíte začať s prípravami už teraz. Začnite tým, že sa budete modliť môj svätý ruženec.

 

Táto modlitba je natoľko dôležitá, že je samostatne pričlenená ako "Svätý Ruženec Panny Márie" k Modlitebnej kampani (26).

 

Deti, pri meditácii môjho ruženca pocítite pokoj.

 

Potom, ako ste sa ho pomodlili a boli na vás vyliate milosti, budete vedieť, že sa Podvodník od vás vzdialil a miesto neho sa dostaví láska. Láska pochádza od môjho Večného Otca.

 

Keď vo svojich srdciach pociťujete lásku, tak budete vedieť, že víťazíte v bitke nad Satanom, privodiac jeho porážku.

 

 

Vaša milovaná Kráľovná anjelov

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť