Posolstvo 337

06.02.2012 20:15

Posolstvo 337

06.02.2012 - 20:15 hod

Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva

 

Moja drahá milovaná dcéra, moji nasledovníci sa musia zjednotiť ako jedna rodina a zostať silní.

 

Poskytnem všetkým mojim milovaným a verným nasledovníkom také milosti, aby zostali pokojní uprostred búrky.

 

Zatiaľ čo pokračujú všemožné otrasy zeme, sú vaše modlitby v tomto čase pre Mňa útechou.

 

Jak Mi to láme srdce, keď som svedkom zabíjania nevinných vo vojnách na Blízkom východe. Tieto úbohé duše sú bičované a trpia rovnako, ako som trpel Ja.

 

Zlo, ktoré vidím, bude zmiernené a ruka môjho Otca sa pozdrží, to však tieto krajiny nezastaví od vzájomného zabíjania sa.

 

Dcéra moja, pečate boli rozlomené a vojenské konflikty rýchlo vyvstanú.

 

Modlite sa, aby mohla byť odvrátená globálna hrozba atómovej vojny, ktorá by zahubila tretinu ľudstva.

 

Potrebujem viacej modlitieb, deti. Som si vedomí toho, ako intenzívne sa modlíte, ale prosím, úpenlivo vás prosím, vyzvite čo možno najviac modlitebných skupín, priateľov a rodiny, aby sa modlili za mier.

 

Teraz vám dám novú modlitbu v rámci Modlitebnej kampane (27) "Za mier vo svete":

 

 

"Ó, môj Ježišu, prosím Ťa, udeľ milosrdenstvo tým, ktorí trpia kvôli strašným vojnám.

 

Prosím, aby mier zavládol v tých zmučených národoch, ktoré sú slepé k pravde tvojej existencie.

 

Prosím, prikry tieto národy mocou Ducha Svätého, aby prestali vo svojich snahách o nadvládu nad nevinnými dušami.

 

Maj milosrdenstvo so všetkými tvojimi krajinami, ktoré sú bezmocné voči zločinným ukrutnostiam, ktoré pokrývajú celú zem.

 

Amen."

 

 

Dcéra moja, naliehavo ťa prosím, aby si bola trpezlivá, pretože už to nebude dlho trvať, než dôjde k vyznaniu hriechov (k Varovaniu – pozn. prekl.). Akonáhle sa toto uskutoční, všetko sa upokojí.

 

Choďte v pokoji a láske. Vložte všetku vašu dôveru do vášho Ježiša.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť